Komisja Rekrutacyjna

 

 Terminarz
na rok szkolny 2023/2024

Telefon do kontaktu w czasie rekrutacji: +48 887 203 458
w godz. 9.00-12.00
 

16.05, 18.05, 23.05, 25.05, 30.05, 6.06, 13.06, 15.06, 19.06
w godzinach 13:00-15:30
(parter)

Składanie wypełnionych i wydrukowanych  (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica) z systemu rekrutacji elektronicznej  E-Omikron wniosków o przyjęcie do szkoły przez ósmoklasistów (szkoła I wyboru). Data wydruku wniosku nie może być wcześniejsza, niż data ostatniej zmiany w systemie

23.06
w godzinach: 12:00-15:00
26.06, 27.06, 29.06, 30.06, 4.07, 6.07, 10.07
w godzinach 9:00-12:00
(sala nr 6)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możliwość złożenia nowego wniosku

19.07.2023 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY do 12:00 (listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)

 

20.07, 21.07
w godzinach: 9:00-13:00
24.07, 25.07
w godzinach: 9:00-12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I.
Składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:
-świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej
-zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
-kopii aktu urodzenia
-2 fotografii
-karty ucznia XV LO (do wypełnienia w szkole)
-karty zdrowia

27.07.2023 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY do 12:00
(listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)

31.07, 1-4.08
w godzinach 9:00-12:00

Składanie wypełnionych i wydrukowanych  (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica) z systemu rekrutacji elektronicznej  E-Omikron wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Data wydruku wniosku nie może być wcześniejsza, niż data ostatniej zmiany w systemie.

14.08.2023 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY do 12:00 (listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych)

16.08, 17.08, 21.08
w godzinach 9:00-12:00

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w rekrutacji uzupełniającej.
Składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:
-świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej
-zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
-kopii aktu urodzenia
-2 fotografii
-karty ucznia XV LO (do uzupełnienia w szkole)
-karty zdrowia

22.08.2023 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

24.08, 25.08
od 10:00-12:00