Oddziały 2023-2024


Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Oferta edukacyjna


Klasa 1A                                       Twórz kulturę

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
Patronat/współpraca:Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UP JPII
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, historia, j.angielski
Drugi język do wyboru: j. hiszpański / j. włoski

Klasa 1B                            Razem dla klimatu

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski
Patronat/współpraca: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Drugi język do wyboru: j. francuski / j. niemiecki

Klasa 1C                                  Może Ty uratujesz świat

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
Patronat/współpraca: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, biologia, chemia
Drugi język do wyboru: j. hiszpański / j. francuski /j. niemiecki

Klasa 1D                       W kręgu nauk przyrodniczych

Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, j. angielski
Patronat/współpraca: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, biologia, j. angielski
Drugi język do wyboru: j. hiszpański / j. francuski / j. niemiecki

Klasa 1E                         Jak to działa? Przetwarzaj informacje.

Przedmioty rozszerzone : matematyka, informatyka, j. angielski
Patronat/współpraca : Akademia Górniczo-Hutnicza
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Drugi język do wyboru: j. hiszpański / j. francuski / j. niemiecki

Klasa 1F        Wykorzystaj przeszłość dla przyszłości

Przedmioty rozszerzone : historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
Patronat/współpraca : Państwowa Akademia Nauk, Sąd Okręgowy w Krakowie
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, historia, j. angielski
Drugi język do wyboru: j. hiszpański / j. francuski / j. niemiecki

Klasa 1G        Poznaj języki, a poznasz świat

Przedmioty rozszerzone : geografia, język angielski, j. hiszpański/j. włoski.
Patronat/współpraca : Państwowa Akademia Nauk
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski

Klasa 1H        Przyroda wokół nas

Przedmioty rozszerzone : biologia, geografia, język angielski.
Patronat/współpraca : Państwowa Akademia Nauk
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, geografia, biologia
Drugi język do wyboru:j. włoski/j. niemieckiSzczegółowe informacje dotyczące planowanych oddziałów

Klasa 1A  - język polski, historia, język angielski
Twórz kulturę
Dla uczniów pragnących rozwijać swoje twórcze pasje, zainteresowanych problematyką medialną, historyczną, społeczną, prawną i kulturoznawczą oraz polityką. Dla tych,
których pasją są:
teatr, kino, muzyka, sztuki piękne, dziennikarstwo. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym.
Patronat/współpraca: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UP JPII.
Przygotowuje na kierunkipolonistyka, prawo, historia, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, filozofia, teatrologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

 

Klasa 1B– matematyka, geografia, język angielski
Razem dla klimatu

Klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka angielskiego to propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne. Odnajdą się w niej uczniowie zainteresowani matematyką oraz jej zastosowaniem  w otaczającym nas świecie.

Patronat / współpraca: Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

W ramach geografii prowadzone są zajęcia terenowe oraz warsztatowe.
Profil ten daje możliwości wyboru szerokiego spektrum kierunków studiów takich jak: ekonomia, finanse i rachunkowość,  zarządzanie, marketing, analityka gospodarcza,
geodezja, kartografia, geografia, geologia, inżynieria środowiska, geofizyka, odnawialne źródła energii, turystyka, a także budownictwo i architektura.
Na tym profilu przygotujemy ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz z języka angielskiego.

Klasa 1C  - biologia, chemia, język angielski
Może Ty uratujesz świat
Jeśli chcesz w przyszłości zostać lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, farmaceutą, fizjoterapeutą, dietetykiem, weterynarzem, specjalistą od nowoczesnych
tworzyw sztucznych. ceramiki, kontrolować jakość produktów lub jeśli interesuje cię ochrona środowiska i ekologia, to klasa I C jest właśnie dla Ciebie!
Tu nauczysz się biologii i chemii, zdasz maturę na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów, która będzie przepustką do Twoich marzeń!  Oprócz zajęć szkolnych
oferujemy zajęcia dodatkowe w ramach kół przedmiotowych. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych uczestniczą w warsztatac, spotkaniach, pokazach w szpitalu na Klinach.  


Patronat/współpraca: Szpital na Klinach, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w projektach, samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne oraz podczas obozu naukowego doświadczać świata roślin
i zwierząt. Łatwo nie będzie, ale sukces murowany!

 

Klasa 1D – biologia, matematyka, język angielski
W kręgu nauk przyrodniczych
Profil przygotowujący do podjęcia studiów na następujących kierunkach: ekonomia, fizjoterapia, turystyka, dziennikarstwo sportowe, biotechnologia, inżynieria i ochrona
środowiska, psychologia, ratownictwo medyczne czy pielęgniarstwo.
Możliwość współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym  oraz udział w projektach, także międzynarodowych.
Ciekawym uzupełnieniem zajęć są koła zainteresowań prowadzone wramach przedmiotów profilowych.

W obrębie języków obcych stawiamy przede wszystkim na rozwój umiejętności komunikacyjnych, a także realizujemy różnorodne projekty szkolne i pozaszkolne związane
z kulturą i tradycjami innych krajów.

Klasa  1E -  matematyka, informatyka, język angielski
Jak to działa? Przetwarzaj informacje.
Zaprasza wszystkich zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę na Akademii Górniczo- Hutnicze,  Politechnice Krakowskiej
lub Uniwersytecie Ekonomicznym na wielu kierunkach powiązanych z informatyką, matematyką, ekonomią czy rachunkowością. Jest to profil dla zainteresowanych karierą w IT.
W ramach klasy matematyczno- informatycznej/ język angielski oferujemy:
- koło dyskusyjne, Klub TED- ED, koło filmowe, olimpijskie  z języka angielskiego,
- poszerzenie wiedzy z matematyki na zajęciach „ Z matematyką możesz więcej”,
- koła  informatyczne.
  Jeżeli w przyszłości chcesz tworzyć elitę polskiej inżynierii, dołącz do nas. Ta klasa  czeka na Ciebie.

 

Klasa 1F – historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Wykorzystaj przeszłość dla przyszłości

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.

Rozszerzenia z w/w przedmiotów przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach cieszących się dużym zainteresowaniem, takich jak: prawo i administracja, politologia,
stosunki międzynarodowe, międzywydziałowe studia humanistyczne, historia, archeologia, socjologia i dziennikarstwo.

Klasa 1G – geografia, język angielski, język hiszpański / język włoski
Poznaj języki, a poznasz świat
W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z geografii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego lub języka włoskiego.
Profil przygotowujący do podjęcia studiów na następujących kierunkach: turystyka, geografia, anglistyka, iberystyka, filologia włoska, architektura krajobrazu, geodezja
i kartografia.

Jeżeli interesuje Cię praca w placówkach dyplomatycznych, w organizacjach pozarządowych, w handlu międzynarodowym, w turystyce, w biurze tłumaczeń lub biurach
geodezyjno- kartograficznych, pracowniach planistycznych i urbanistycznych, samorządach terytorialnych, laboratoriach i stacjach terenowych, czy firmach konsultingowych,
wybierz ten profil!

Klasa 1H – biologia, geografia, j. angielski
Przyroda wokół nas
Profil przygotowujący do podjęcia studiów na następujących kierunkach: biologia, biotechnologia, biotechnologia medyczna, geologia, geografia, klimatologia, turystyka,
demografia, handel międzynarodowy.

Możliwość współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym oraz udział w projektach, także międzynarodowych.
Ciekawym uzupełnieniem zajęć są koła zainteresowań prowadzone w ramach przedmiotów profilowych.