KadraXV LO

Dyrektor szkoły
mgr Maria Suwaj-Proszak

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Zachara-Stępień

Wicedyrektor
mgr Krzysztof Janiczak

Pedagog
mgr Agnieszka Barcz

Pedagog specjalny
mgr Paulina Kisała

Psycholog
mgr Martyna Borowiec


Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2023- 2024

Język polski
mgr Elżbieta Bejer-Pyciak
mgr Dominika Golec
mgr Ewa Herchel
mgr Izabela Pawełek
mgr Agnieszka Ziembińska
mgr Katarzyna Jaglarz
dr Marta Kremiec-Błaż

Język angielski
mgr Anna Banaszkiewicz
mgr Barbara Gródek
mgr Elżbieta Gut-Kornik
mgr Karina Larecka
mgr Magdalena Loska
mgr Kinga Łanuszka-Rębacz
mgr Anna Łata
mgr Maria Suwaj-Proszak
mgr Paulina Wojcieszek
mgr Michał Rybałtowski

Plastyka
dr Marcin Czciomer

Pozostałe języki obce
mgr Krzysztof Bukowski (język włoski)
mgr Katarzyna Blajda (język włoski)
mgr Dagmara Musiał (język niemiecki)
mgr Agnieszka Kruk (język niemiecki)
mgr Aleksandra Sałakowska (język hiszpański)
mgr Dorota Delekta (język francuski)

Przedmioty przyrodnicze
mgr Dorota Frąckowiak (biologia)
mgr Karolina Nowak (biologia)
mgr Anna Łata (biologia)
mgr Beata Sobesto (chemia)
mgr Zofia Pacułt (chemia)
mgr Natalia Czaplak (chemia)
mgr Dominika Twardzik (biologia/geografia)
mgr Jadwiga Zając-Kubalska (geografia)
mgr Monika Nowicka-Filus (geografia)
mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)
dr Monika Płaziak (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)
mgr Justyna Kołton (fizyka)
mgr Wiesław Wójcik (fizyka)

Historia, Wos, Hit
mgr Aleksandra Leja-Dymek
mgr Magdalena Sobaś-Syntysz
mgr Krzysztof Janiczak
mgr Marzena Pciak
dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała
mgr Agnieszka Ziembińska
mgr Mikołaj Pach

Matematyka, przedmioty matematyczne
mgr Justyna Bielawska
mgr Elżbieta Dziadosz
mgr Karolina Pajor-Kozioł
mgr Monika Dybich
dr Tomasz Warszawski
mgr Mariusz Swornóg
mgr Sylwia Ortylewska

Informatyka
mgr Marek Brzeski
mgr inż. Monika Mikuła

Religia
mgr Grzegorz Jasiówka
mgr Krzysztof Lepiarz

Etyka
mgr Lidia Migut

WDŻ, Doradztwo zawodowe
mgr Anna Kozłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Kowalski

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Tomasz Guzik
mgr Monika Nowicka-Filus

Wychowanie fizyczne
mgr Beata Kaim
mgr Agata Szostak
mgr Jan Kapolka
mgr Wojciech Korczyński
mgr Magdalena Cieślik
mgr Anna Polis
mgr Mikołaj Pach

Biblioteka
mgr Beata Książek
mgr Katarzyna Ostrowska