KadraXV LO

Dyrektor szkoły
mgr Maria Suwaj-Proszak

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Zachara-Stępień

Wicedyrektor
mgr Krzysztof Janiczak

Pedagog
mgr Agnieszka Barcz

Pedagog specjalny
Paulina Kisała

Psycholog
mgr Małgorzata Brózda

Pomoc nauczyciela
Julia Borsiak

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2022- 2023

Język polski
mgr Elżbieta Bejer-Pyciak
mgr Dominika Golec
mgr Ewa Herchel
mgr Izabela Pawełek
mgr Agnieszka Ziembińska
mgr Katarzyna Jaglarz

Język angielski
mgr Anna Banaszkiewicz
mgr Barbara Gródek
mgr Elżbieta Gut-Kornik
mgr Karina Larecka
mgr Magdalena Loska
mgr Kinga Łanuszka-Rębacz
mgr Anna Łata
mgr Ewa Czyż
mgr Maria Suwaj-Proszak
mgr Paulina Wojcieszek

Plastyka
mgr Emilia Gąsienica-Setlak

Pozostałe języki obce
mgr Aleksandra Berezińska-Badak (język francuski)
mgr Krzysztof Bukowski (język włoski)
mgr Katarzyna Bajda (język włoski)
mgr Katarzyna Olesiak (język niemiecki)
mgr Katarzyna Olesiak (język niemiecki)
mgr Agnieszka Płoucha (język hiszpański)
mgr Dorota Delekta (język francuski)

Przedmioty przyrodnicze
mgr Dorota Frąckowiak (biologia)
mgr Karolina Nowak (biologia)
mgr Beata Sobesto (chemia)
mgr Zofia Pacułt (chemia)
mgr Jolanta Kozankiewicz (chemia)
mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)
mgr Justyna Kołton (fizyka)
mgr Wiesław Wójcik (fizyka)
mgr Anna Łata (biologia)
mgr Dominika Twardzik (biologia/geografia)
mgr Jadwiga Zając-Kubalska
mgr Monika Nowicka-Filus (geografia)

Historia, wos
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Aleksandra Leja-Dymek
mgr Magdalena Sobaś-Syntysz
mgr Krzysztof Janiczak
mgr Marzena Pciak
mgr Katarzyna Kluska
mgr Agnieszka Ziembińska
mgr Mikołaj Pach

Matematyka, przedmioty matematyczne
mgr Justyna Bielawska
mgr Elżbieta Dziadosz
mgr Karolina Pajor-Kozioł
mgr Monika Dybich
mgr Maciej Trzciński
mgr Tomasz Warszawski
mgr Sylwia Ortylewska

Informatyka
mgr Marek Brzeski
mgr Monika Mikuła

Religia
mgr Grzegorz Jasiówka
mgr Krzysztof Lepiarz

Etyka
mgr Lidia Migut

WDŻ
mgr Anna Kozłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Kowalski

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Tomasz Guzik
mgr Monika Nowicka-Filus

Wychowanie fizyczne
mgr Beata Kaim
mgr Agata Szostak
mgr Jan Kapolka
mgr Beata Jeż
mgr Magdalena Cieślik
mgr Anna Polis
mgr Mikołaj Pach
mgr Łukasz Jarosz

Biblioteka
mgr Beata Książek
mgr Katarzyna Jaglarz