Historia XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
Część VI – lata 2009 – 2020


Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny zaczął się jak każdy inny, a zakończył jako jeden z najbardziej nietypowych w historii naszego liceum. Pracę na stanowisku dyrektora szkoły kontynuował pan mgr Maciej Trzciński.

Po reformie edukacji naukę w czteroletnim liceum, które utworzono w szkole, podjęli absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. Jednocześnie funkcjonowało liceum trzyletnie, do którego przyjęto ostatni rocznik absolwentów gimnazjum. W związku z tym pracę w szkole podjęło wielu nowych nauczycieli.

Zgodnie z tradycją liceum we wrześniu klasy pierwsze udały się na wycieczkę integracyjną, tym razem do Zawoi na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Zajęcia integracyjne odbywały się w pięknej scenerii natury.

Pierwszoklasiści uczestniczyli też w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu w ruchu drogowym zorganizowanym na terenie Muzeum Lotnictwa przez UMK. Wysłuchali poruszających opowieści pracowników służb (policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego) oraz bliskich ofiar wypadków drogowych. Zostali uwrażliwieni na kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w ruchu drogowym.

W ramach Dnia tolerancji i poszanowania praw człowieka na terenie szkoły odbyło się spotkanie ze świadkiem historii – panią Lidią Maksymowicz, która jako trzyletnie dziecko stała się więźniem nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Uczniowie z uwagą wysłuchali jej niezwykle wzruszających wspomnień.

W listopadzie zgodnie z wieloletnią tradycją na sali gimnastycznej miały miejsce uroczystości związane z Dniem Patronki Szkoły: ślubowanie klas pierwszych, obchody Dnia Niepodległości, konkurs na najlepsze przedstawienie o życiu i pracy Marii Skłodowskiej- Curie. W konkursie uczniowie klas pierwszych wykazali się pomysłowością: prezentowali scenki z życia noblistki na poważnie, były skecze, kabarety, muzyczne aranżacje, nawet pokaz mody a'la Skłodowska.

W grudniu uczniowie pod opieką swych wychowawców zorganizowali klasowe wigilie oraz mikołajki. W ramach Dyżuru Gospodarza Szkoły klasa 1a po gimnazjum przygotowała spotkanie wigilijne dla pracowników szkoły, na którym zaprezentowała świąteczny program poetycko-muzyczny.

W styczniu nasze liceum gościło starszych mieszkańców parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Uczniowie klas dyżurujących (2a po szkole podstawowej oraz gimnazjum) przygotowali tę cykliczną imprezę pod nazwą Opłatek dla Seniorów. Zadbali o świąteczny wystój sali, poczęstunek i dali występ artystyczny.

W lutym w tłusty czwartek inna klasa dyżurująca (1C po szkole podstawowej) wraz z Samorządem Szkolnym zorganizowała akcję Pączek dla Afryki. Dochód ze sprzedaży pączków przeznaczono na potrzeby dzieci i przekazano misjonarzom kapucynom działającym w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. To nie jedyna akcja charytatywna w roku szkolnym. Wcześniej klasa 2d w ramach swojego dyżuru zorganizowała dużą zbiórkę zabawek dla dzieci w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu.

Nasi uczniowie odnosili także sukcesy sportowe. W październiku reprezentacja liceum zdobyła Drużynowe Mistrzostwo Krakowa chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x 1500 m w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Następnie chłopcy zdobyli VII miejsce w finale wojewódzkim w Nowym Targu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x 1500 m w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.

W grudniu nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali w szkole Turniej Mikołajkowy w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców.

W marcu dochodziły do całej szkolnej społeczności coraz bardziej niepokojące wiadomości o szerzącej się na świecie pandemii koronawirusa. Doprowadziła ona do zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach.

Zorganizowanie nauki zdalnej było dla wszystkich: nauczycieli, uczniów i ich rodziców prawdziwym wyzwaniem. Wymagało zupełnie nowych form pracy, a przede wszystkim wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. W kształceniu na odległość używano platform i komunikatorów takich jak: zoom, Skype, Discord, Messenger. Lekcje stacjonarne zastąpiono zajęciami on-line, uczniowie i nauczyciele swą aktywność przenieśli do sieci Internet i dzięki niej funkcjonowali. Po raz pierwszy w powojennej historii szkoły egzaminy maturalne odbyły się w czerwcu w reżimie sanitarnym, zrezygnowano z egzaminów ustnych. Po raz pierwszy w historii naszego liceum pożegnania absolwentów i zakończenie roku szkolnego odbyły się w formie on-line.

W tym trudnym i pamiętnym roku do szkoły uczęszczało 525 uczniów. Spośród absolwentów zdecydowana większość zdała egzaminy maturalne. W dniu zakończenia roku szkolnego pan dyrektor Maciej Trzciński gratulował wyników w nauce czterdziestu dwu prymusom ze średnią powyżej 4,75. Spośród nich dwoje uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Magdalena Hartabus uczennica klasy 2BP (po szkole podstawowej) otrzymała stypendium z uwagi na szczególne uzdolnienia w nauce biologii i fizyki – z obu przedmiotów uzyskała oceny celujące. Brała udział w konkursie o Tolerancji i Prawach Człowieka, zajmując I miejsce . W roku szkolnym 2019/2020 jej frekwencja na zajęciach wyniosła 100%. Pracowała na rzecz klasy i szkoły, pomagała słabszym uczniom w nauce, włączała się w działania charytatywne na terenie liceum.

Drugi z nagrodzonych uczniów – Patryk Trzaska uczeń klasy 2aG (po gimnazjum) otrzymał stypendium z uwagi na zaangażowanie społeczne i sukcesy w sporcie. Uczestniczył w unijnym projekcie organizowanym przez Kolping: As-aktywni społecznie, brał też udział w projekcie Łączka organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Osiągał sukcesy sportowe, trenując w klubie Krk Speed Ball: uczestniczył z powodzeniem w zawodach międzywojewódzkich, dwukrotnie brał udział w mistrzostwach Polski, przygotowuje się do przyszłorocznych klubowych mistrzostw świata.

Pan dyrektor Maciej Trzciński po tym trudnym i nietypowym roku szkolnym dziękował wszystkim członkom społeczności liceum za współpracę, zaangażowanie i trud włożony w naukę zdalną. Jednocześnie zapowiedział koniec pracy na stanowisku dyrektora szkoły w związku z upływem kadencji.

Rok szkolny 2018/2019
Rok, w którym świętowano Jubileusz 60-lecia XV Liceum Ogólnokształcącego, obfitował w wiele znaczących wydarzeń. Upłynął pod znakiem przygotowań oraz uroczystości Jubileuszowych. 5 VI 2019 r. rozpoczęła je msza święta w kościele Matki Bożej Dobrej Rady, w czasie której poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. Przekazano go szkole w czasie uroczystości na terenie liceum. Pan dyrektor – Maciej Trzciński – zwracając się go wszystkich gości, absolwentów, nauczycieli i uczniów, wspominał historię szkoły tworzoną na przestrzeni 60 lat przez jej społeczność. Zwrócił uwagę na bogatą tradycję szkoły, jej osiągnięcia i wyjątkowy klimat łączący pokolenia. Zaprezentowano film o XV LO, w którym pojawiły się fragmenty wspomnieniowych wywiadów przeprowadzonych z absolwentami szkoły. Uroczystości uświetnili artyści Piwnicy pod Baranami, którzy zaprezentowali śpiewogrę poświęconą Marii Skłodowskiej –Curie, patronce liceum. Śpiewała i recytowała p. Tamara Kalinowska, a towarzyszyli jej: na skrzypcach p. Agata Półtorak, a na pianinie p. Tomasz Kmiecik.

Jubileusz zgromadził w murach naszego liceum wielu absolwentów, którzy uczestniczyli w spotkaniach klasowych (zorganizowanych 8 VI). Przy kawie i poczęstunku wspominali oni w gronie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy czas spędzony w "Piętnastce", oglądali wspomnieniowe filmy i materiały. Jubileusz był okazją do spotkań członków społeczności szkolnej reprezentujących różne pokolenia: emerytowanych nauczycieli i absolwentów z rożnych roczników z pracownikami XV LO i obecnymi uczniami. Pozostawił piękne wspomnienia i niezapomniane wrażenia.

Niezależnie od jubileuszu w roku 2018/2019 wiele się w życiu szkoły wydarzyło.

Kontynuowane były lub inicjowane ambitne i ciekawe projekty. Zespół anglistów we współpracy z Włochami, Litwą, Portugalią i Słowacją kontynuował projekt – Erasmus: "Niezdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów". W ramach projektu odbyły się: wyjazd na Litwę, do Włoch, Budapesztu, Bratysławy, Sejmu w Warszawie, Zakopanego oraz wizyta zagranicznych gości w naszym liceum, w czasie której miały miejsce m.in. uroczysta gala na sali gimnastycznej oraz międzynarodowe warsztaty ("Mój szkolny, zdrowy lunch"). W ramach projektu Wyobraźnia bohaterska zorg. przez Centrum Zimbardo oraz Fundację Zawsze Warto – uczące języka polskiego przeprowadziły w klasach zajęcia kształtujące motywację. Współpraca szkoły z Fundacją Zawsze Warto zaowocowała także organizacją etapu szkolnego Dyktanda Niepodległościowego oraz udziałem w organizacji Dyktanda Niepodległościowego dla dorosłych (na terenie Radia Kraków).

Uczące historii i WOS-u realizowały interesujące projekty takie jak: "Pamięć XX wieku", "PRL – fakty i mity", "Świat wokół nas – degradacja planety" (akcja społeczna) – skupiające zainteresowanych tematyką historyczną i społeczną uczniów.

Nasze liceum gościło ciekawych ludzi. W czasie spotkania z dziennikarzem Radia Kraków, Jakubem Nizińskim, młodzież miała okazję, by porozmawiać o specyfice pracy w radiu oraz istotnych problemach współczesności. Z kolei spotkanie z Łukaszem Gibałą, radnym Krakowa, zaowocowało ciekawą dyskusją o problemach naszego miasta i polityce. Poza szkołą zainteresowani uczniowie brali udział w spotkaniach w ramach Herbaciarni Naukowej w PAU (m.in. z Piotrem Sułkowskim – dyrygentem Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, Stanisławem Janickim – reżyserem, Piotrem Piwowarczykiem – autorem książki o Irenie Sendlerowej).

W ramach rozwijania zainteresowań zorganizowano dla uczniów warsztaty na terenie szkoły: m.in. "Hejt i mowa nienawiści", "Język filomatów. Jak Mickiewicz i jego przyjaciele rozmawiają ze sobą", "Skuteczna komunikacja w grupie" (dla klas humanistycznych), "Prawa obywatelskie w akcji! Idee, które zmieniają świat – Marcin Luter King"; odbyło się też na sali gimnastycznej ciekawe przedstawienie w j. angielskim pt. "Double – Cross – Dance" w wykonaniu Teatru Wild West Theatre.

Nauczyciele zorganizowali wiele wyjść poza szkołę. Zespół uczących przedmiotów przyrodniczych zorganizował wyjścia na wykłady na UJ: m.in. z serii "Między biologią a fizyką", wykłady Instytutu Nauk Geograficznych, wykłady na Wydziale Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii, wykłady i warsztaty w ramach Nocy Biologów oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Zespół matematyków zaangażował młodzież do budowy żywego Trójkąta Sierpińskiego na krakowskich Błoniach w ramach wydarzenia Fraktal na 100-lecie istnienia w Krakowie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Młodzież ucząca się j. włoskiego była z wizytą we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych zabierali młodzież na wystawy do Muzeum Narodowego oraz na spektakle Teatru Cracovia do Solvayu. Uczniowie szkoły brali też udział w konferencji Samorządów Uczniowskich miasta Krakowa oraz warsztatach zorganizowanych przez UMK.

Młodzież miała możliwość uczestniczenia w krajowych wycieczkach, wyjazdach i obozach naukowych. Klasy pierwsze uczestniczyły w integracyjnym wyjeździe do Zawoi. Klasy 2A i 1B wzięły udział w historycznym obozie naukowym (uczniowie zwiedzili m.in.: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Westerplatte, Zamek Krzyżacki w Malborku). Klasy 1D i 2D uczestniczyły w czterodniowym obozie naukowym w Powroźniku, klasy trzecie wyjechały do Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau.

Jak co roku nauczyciele zachęcali do uczestniczenia w konkursach i olimpiadach, które organizowali czy przeprowadzali na terenie szkoły. Uczący języków obcych po raz drugi zaproponowali konkurs "Ślady języków obcych w Krakowie", którego celem było poszukiwanie przez uczniów innych kultur w sercu miasta. Matematycy przeprowadzili konkurs Kangur, polonistki we współpracy z paniami ze szkolnej biblioteki zorganizowały kolejną edycję konkursu "Czytamy bestsellery", anglistki przeprowadziły konkurs wiedzy o Zjednoczonym królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ALBION, uczący religii zorganizowali na terenie szkoły Ogólnopolską Olimpiadę Teologii Katolickiej.

W roku jubileuszowym, podobnie jak w poprzednich, szkoła odnosiła sukcesy sportowe. Reprezentacja liceum zdobyła III miejsce drużynowe dziewcząt w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach. Zespół był w składzie: Agnieszka Gajek kl.3b , Karolina Sąsiadek kl.3c , Izabela Gajek kl. 1B. Izabela Gajek w klasyfikacji Indywidualnej zdobyła VI miejsce.

Drużyny chłopców zdobyły: III miejsce w XXV Noworocznym Turnieju Koszykówki chłopców o Puchar Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz V miejsce w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie – w piłce nożnej chłopców.

Jak co roku kultywowane były piękne tradycje szkoły. W listopadzie odbyły się uroczystości związane z Dniem Patronki Szkoły: ślubowanie klas pierwszych, obchody Dnia Niepodległości, konkurs na najlepsze przedstawienie o życiu i pracy Marii Skłodowskiej- Curie. W grudniu uczniowie pod opieką swych wychowawców zorganizowali klasowe wigilie oraz mikołajki. Klasa dyżurująca przygotowała wigilię dla pracowników liceum. Ponadto szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, klasa dyżurująca zaangażowała się też w akcję: "Świąteczna paka dla schroniskowego zwierzaka". W styczniu z kolei nasze liceum gościło starszych mieszkańców parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Uczniowie klasy dyżurującej przygotowali cykliczną imprezę pod nazwą Opłatek dla Seniorów. Zadbali o świąteczny wystój sali, poczęstunek i dali występ artystyczny. W marcu miał miejsce finał Szkolnego Festiwalu Artystycznego i zorganizowany z dużym rozmachem koncert laureatów na profesjonalnej scenie w "Solvayu". W kwietniu żegnano uroczyście trzecioklasistów. W czerwcu, jak co roku, zorganizowano na sali gimnastycznej uroczyste zakończenie tego pełnego wyzwań, zdarzeń i wrażeń roku szkolnego.

Niecodziennym i zupełnie odmiennym w charakterze zdarzeniem był kilkutygodniowy strajk nauczycieli przeprowadzony na terenie szkoły w kwietniu 2019. Duża grupa uczących przyłączyła się do ogólnopolskiego protestu, który zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność-Oświata". Postulaty strajkujących to min. podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie nakładów na oświatę, poprawa warunków pracy w szkołach. W okresie ok. trzech tygodni nauczanie odbywało się w utrudnionych warunkach, gdyż strajkujący nauczyciele nie świadczyli pracy. Wielu uczniów w tym czasie nie przychodziło do szkoły, podstawa programowa była realizowana w ograniczony sposób. Opinie na temat strajku, który niestety nie zakończył się porozumieniem nauczycieli z władzami i spełnieniem postulatów, były i są – podzielone.

Rok szkolny 2017/2018

Szczególne wyróżnienie przypadło w udziale dyrektorowi naszego Liceum panu Maciejowi Trzcińskiemu. 10 listopada 2017 r. na specjalnej uroczystości, w dowód uznania za wieloletnią współpracę i wspieranie działań Dzielnicy XII otrzymał Medal "650-lecia Prokocimia". Nagrodę przyznał Komitet Organizacyjny Jubileuszu.

Szkoła kontynuowała unijny projektu – Erasmus: "Edukacja obywatelska w europejskich szkołach średnich" we współpracy z krajami takimi jak: Węgry, Hiszpania, Niemcy, Turcja oraz rozpoczęła projekt – Erasmus: "Niezdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów", podejmując współpracę z Włochami, Litwą, Portugalią, Słowacją.

20 października, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, zakończył się trwający ponad miesiąc projekt "Eko-lekcje". Na uroczyste seminarium zaproszeni zostali dyrektorzy uczestniczących szkół wraz z młodzieżą i opiekunami. "Piętnastkę" reprezentowała piątka uczennic, które zajęły w teście wiedzy piąte miejsce . Nasze dzielne dziewczyny, uczennice klasy III C: Julia, Karina, Kasia, Wiktoria i Weronika otrzymały na pamiątkę piękne dyplomy.

W tym roku Szkoła cieszyła się wyjątkowymi sukcesami naszych uczniów. W dniach 17-18 marca odbył się w Warszawie finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, gdzie wśród uczestników znalazł się nasz uczeń Maciej Wnuk, który zdobył tytuł finalisty. Równie radosnym wydarzeniem było to, że uczennice Dominika Natanek i Agnieszka Prostacka, zostały laureatkami VI edycji projektu – konkursu "Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w." Dziewczęta otrzymały w związku z tym indeksy otwierające drogę do podjęcia studiów na Wydziale Historii i Dziedzictwa Narodowego. Szczególnym dniem było też przyznanie Katarzynie Kukułce, uczennicy klasy 3b, Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W grudniu 2017 roku Biblioteka XV LO nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie przy ulicy Jerzmanowskiego. Celem tej współpracy jest promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej naszych uczniów, a także współdziałanie ze środowiskiem lokalnym. Grupa uczniów naszego Liceum, uczęszczających na cotygodniowe spotkania miłośników biblioteki i książek zaprezentowała pierwszoklasistom wiersze Juliana Tuwima.

20 października, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, zakończył się trwający ponad miesiąc projekt "Eko-lekcje". Na uroczyste seminarium zaproszeni zostali dyrektorzy uczestniczących szkół wraz z młodzieżą i opiekunami. "Piętnastkę" reprezentowała piątka uczennic, które zajęły w teście wiedzy piąte miejsce .

Niezwykłą była akcja zainicjowana przez nauczycieli historii "BohaterON – włącz historię", w której każdy, kto chciał podziękować uczestnikom Powstania Warszawskiego, docenić ich poświęcenie i odwagę, mógł to zrobić, wysyłając kartkę. W tym roku na emeryturę przeszła prof. Elżbieta Szewczyk.

Drużyna naszego liceum zdobyła II miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców w ramach XIX Tygodnia Integracji "Kocham Kraków z wzajemnością " organizowanego przez Klub sportowy Nadwiślan Kraków .

Reprezentacja liceum zdobyła wicemistrzostwo Krakowa koszykarzy w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce koszykowej, drużyna chłopców zdobyła II miejsce w Noworocznym Turnieju Międzyszkolnym o Puchar Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego w Koszykówce. Dziewczęta zaś zdobyły VI miejsce drużynowo w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach.

W czerwcu odbyła się VI edycja Biegu po zdrowie oraz Zielony piknik.

Rok ten naznaczony był jednak przede wszystkim smutnym wydarzeniem. 25 marca 2018 r. zmarła nasza koleżanka, a przede wszystkim wspaniały nauczyciel Elżbieta Lech. Śmierć zawsze zaskakuje i tak było również tym razem. Była właścicielką ciętego języka i specyficznego dowcipu, który rozbawiał nas w najbardziej pochmurne dni. Czasem wystarczyło ją zobaczyć i natychmiast człowiekowi pojawiał się na twarzy uśmiech. Będzie zawsze w naszej pamięci.

Rok szkolny 2016/2017

Szkoła przystąpiła do kolejnego unijnego projektu – Erasmus: "Edukacja obywatelska w europejskich szkołach średnich"; w ramach projektu podjęto współpracę z krajami takimi jak: Węgry, Hiszpania, Niemcy, Turcja.

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbyły się zawody w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w Szachach w ZS Mechanicznych nr 2. Reprezentacja Szkoły w składzie: Agnieszka Gajek , Emilia Staniszewska oraz Karolina Sąsiadek zajęła drużynowo VI miejsce w Krakowie. Agnieszka Gajek indywidualnie zajęła IX miejsce na 37 startujących zawodników.

Na terenie Szkoły odbył się natomiast bardzo ciekawy konkurs historyczny dla uczniów szkół Małopolski "Z Tudorami za pan brat – władcy z dynastii Tudorów" zorganizowany przez naszą Szkołę i Wydawnictwo Astra. Podczas uroczystości wręczenia nagród ufundowanych przez Wydawnictwo Astra (specjalizujące się w tematyce historycznej) i Radę Rodziców XV LO w Krakowie gościliśmy laureatów z Krakowa, Nowego Sącza, Chrzanowa oraz wyróżnionych uczestników (pozaregulaminowych) z Warszawy i Krasnegostawu. Spotkanie uświetnił wykład wygłoszony przez panią doktor Katarzynę Kuras z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat roli dynastii Tudorów w Europie.

Inną bardzo ciekawą inicjatywą był konkurs czytelniczy "Fantazy czyta się samo", w którym uczniowie rozwiązywali przygotowane przez nauczycielki języka polskiego testy dotyczące książek wybranych właśnie przez nich . Konkurs cieszył się tak dużym powodzeniem, że postanowiono go kontynuować w kolejnych latach.

Do czytania zachęcała uczniów również wspaniała poetka Ewa Lipska, która odwiedziła naszą szkołę i w pełen humoru, ale i też mądrości sposób rozmawiała z bardzo licznie zgromadzonymi uczniami. Spotkanie było tak sympatyczne, że postanowiono je powtórzyć w kolejnym roku szkolnym.

Uczniowie mieli też możliwość doświadczyć innego ważnego spotkania z panią Lidią Maksymowicz, byłym więźniem obozu w Auschwitz.

Samorząd Uczniowski wziął udział w projekcie Liga Samorządów Uczniowskich zorganizowanym przez UMK, w którym jego członkowie mogli podzielić się doświadczeniami w wolontariacie, które zdobyli, organizując np. akcję "Góra grosza", "Szlachetna paczka", zbiórkę nakrętek czy pomagając w warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.

Reprezentacja chłopców zajęła II miejsce w Noworocznym Turnieju Koszykówki o puchar Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego, a także IV miejsce w Mistrzostwach Krakowa w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.

W czerwcu odbyła się V edycja ,,Biegu po zdrowie". Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała w tym roku Iwona Małysa.

Rok szkolny 2015/2016

W październiku odbyła się tygodniowa rewizyta naszej młodzieży w Marie-Curie Gymnasium z Kirchzarten koło Freiburga. Uczniowie m. in. mieli możliwość spotkać się z burmistrzem miasta oraz być Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

16 listopada 2015 roku Justyna Pochopień odebrała Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Wojewody Małopolskiego – Jerzego Millera i Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego. Uroczystość wręczenia stypendium dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce odbyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego.

We wrześniu na terenie Szkoły zostało zorganizowane spotkanie z Magdaleną Śliwą – najlepszą rozgrywającą Mistrzostw w piłce siatkowej w roku 2003 i 2005.

Reprezentacja XV LO w składzie: Oskar Rokita, Karol Serafin, Mateusz Pławecki, Maciej Koperski, Mateusz Wojnar, wywalczyła II miejsce w 22 edycji Noworocznego Turnieju o Puchar Dyrektora VII LO w Krakowie. Najlepszym strzelcem turnieju został nasz reprezentant: Maciej Koperski.

Reprezentacja chłopców w koszykówce zajęła III msc. w Krakowie w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. W czerwcu odbyła się IV edycja Biegu po zdrowie we współpracy z Radą Dzielnicy XII , Fundacją Wygrajmy Siebie i Radą Rodziców XV L.O.

Inne ciekawe wyróżnienia naszych uczniów w tym roku to: I miejsce dla Szymona Sproskiego w ogólnopolskim konkursie wiedzy o UJ, czy wyróżnienie dla Weroniki Kuźmy w XXII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 wspaniałych".

Poczet sztandarowy naszej Szkoły cyklicznie reprezentuje XV LO uroczystościach rocznicowych związanych z dzielnicą Prokocim, w lutym 2016r. również nie zabrakło go na obchodach związanych ze 107 rocznicą śmierci Erazma Jerzmanowskiego.

W niedzielę 13 marca uczniowie naszej szkoły wzięli kolejny raz udział w corocznym Marszu Pamięci w rocznicę likwidacji krakowskiego getta.

Od tego roku szkolnego XV LO nawiązało współpracę w firmą Welcome. W tym roku na emeryturę odeszła prof. Bożena Brych.

Rok szkolny 2014/2015

Dnia 9 grudnia 2014 roku w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszej Szkoły wyróżnieniem tym została uhonorowana uczennica Katarzyna Jania.

23 stycznia 2015 roku odbyły się zawody szachowe w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży- Licealiada w Zespole Szkół Elektrycznych nr.1. Uczennica naszej Szkoły Marcelina Tracz zdobyła Mistrzostwo Krakowa i zakwalifikowała się do etapu Wojewódzkiego, w którym zdobyła wicemistrzostwo Małopolski.

W ramach realizacji projektu edukacyjnego "Pamięć XX wieku", w ramach którego uczniowie uczestniczyli m.in. w sesji i warsztatach Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku "Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich RP w latach 1944-1959" odbyło się spotkanie ze świadkiem historii – repatriantką ze Wschodu – p. Ludmiłą Różycką.

Uczniowie: Szymon Sproski, Jakub Okarmus i Bartłomieja Kosowskiego zajęli II miejsce w rywalizacji drużynowej konkursu historycznego "Czy znasz Kraków. Kraków czas i przestrzeń. Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta". W rywalizacji indywidualnej Szymon Sproski zajął I miejsce.

Samorząd Szkolny przyłączył się do akcji "Sprzątanie świata" oraz przeprowadził akcję "Szlachetna Paczka". Zebrano 1700 zł, za które zakupiono m.in. pralkę dla potrzebującej rodziny.

Bardzo istotnym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. Współpraca ta trwa do dzisiaj, a w jej ramach odbywają się lekcje muzealne, geologiczne warsztaty terenowe, wolontariat młodzieży podczas Nocy Muzeów i Nocy Naukowców oraz wycieczki krajoznawcze.

Szkoła kontynuowała projekt: "Ocalić od zapomnienia ludzi i miejsca jako część dziedzictwa europejskiego" we współpracy z krajami takimi jak: Włochy, Szwecja, Anglia, Niemcy. W ramach projektu Comenius zorganizowano wyjazd do Szwecji oraz do Włoch, a w dniach od 16-23 marca 2015r. odbyła się wizyta w Niemczech. W dniach od 7 do 14 czerwca 2015 roku gościliśmy młodzież z Marie-Curie Gymnasium z Kirchzarten, w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Dla naszej młodzieży zorganizowano również wyjazd do Londynu.

Od tego roku XV LO nawiązało współpracę z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII.

W tym roku na emeryturę odeszła prof. Teresa Koszewska-Hil.

Rok szkolny 2013/2014

Szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy: "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej". Projekt ten zaplanowany został na latach 2013/2014 oraz 2014/2015, w trakcie których przewidziano realizację zadań w zakresie żywienia oraz aktywności fizycznej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowe. Szkoła podejmowała działania prozdrowotne, takie jak: organizowanie spotkań ze specjalistą z dziedziny dietetyki, żywienia, organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów, edukację rodziców oraz przeprowadzanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych. Organizatorem projektu był Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Szkoła zakończyła projekt z sukcesem, uzyskując odpowiedni certyfikat.

W ramach projektu Comenius w sierpniu 2013 roku otrzymano informację o akceptacji projektu "Ocalić od zapomnienia ludzi i miejsca jako część dziedzictwa europejskiego". XV LO było głównym koordynatorem i autorem projektu, w którym uczestniczyły kraje takie jak: Włochy, Szwecja, Anglia, Niemcy. W listopadzie 2013 roku odbyła się wizyta robocza partnerów z innych krajów europejskich, podczas której szczegółowo omówiono projekt, cele, podział zadań na poszczególne kraje, terminy wizyt, liczę uczniów i nauczycieli, zasady wymiany, program. Wybrano miejsca i ludzi, które warto ocalić od zapomnienia (Jerzmanowscy, obóz w Płaszowie, Mateczny, forty, królowa Bona), zorganizowano wizytę wszystkich partnerów w Polsce. W kwietniu 2014 roku odbyło się natomiast spotkanie partnerów w Turcji. Młodzież naszego Liceum w ramach wymiany polsko-niemieckiej była gośćmi w Marie-Curie-Gymnasium z Kirchzarten koło Freiburga w terminie od 12 do 21 września 2013 roku.

Był to rok wielu sukcesów. Aleksandra Ptasznik zakwalifikowała się do finałowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej. W etapie finałowym projektu "Moje finanse" Julia Zabrzyska i Martyna Bielecka zajęły III miejsce na 23 zespoły z województwa małopolskiego. Marcelina Tracz zdobyła Mistrzostwo Krakowa w Szachach oraz Mistrzostwo Województwa Małopolskiego. W Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży Piłki Koszykowej dziewcząt nasza drużyna zdobyła v-ce mistrzostwo Krakowa .

Dużym sukcesem zakończyło się uczestnictwo naszej reprezentacji w Wojewódzkich Mistrzostwach w Wieloboju Obronnym – "Chrzanów 2014". Patronowało tym zmaganiom Ministerstwo Obrony Narodowej, Starosta Chrzanowski oraz Liga Obrony Kraju. Barwy naszej Szkoły reprezentowali: Nikola Król, Katarzyna Jania, Karol Nowak, Bruno Jakubowski oraz Witold Seraczyn. W klasyfikacji generalnej drużynowo zajęliśmy III miejsce, w kategorii chłopców II miejsce, a uczennica Nikola Król została vice-mistrzynią województwa.

W maju uczniowie: Konrad Frasik, Jakub Pawlak, Patrycja Wilk i Justyna Pochopień zostali finalistami konkursu historycznego organizowanego przez IPN pt. "W 70. rocznicę rozpoczęcia Akcji "Burza" i 95. rocznicę Obrony Lwowa. Walka Polaków o przynależność Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej w latach 1918-1922, 19391945″. Gościem honorowym sesji naukowo – edukacyjnej kończącej II edycję projektu: "Kresy" – polskie ziemie wschodnie w XX wieku, był płk Tadeusz Bieńkowicz, żołnierz AK, uczestnik akcji odbicia więźniów Gestapo w Lidzie podczas II wojny światowej. Niezwykle ciekawą inicjatywą było spotkanie poetycko-muzyczne "Jan Paweł II – człowiek, poeta, święty".

Rok szkolny 2012/2013

Nowym dyrektorem Szkoły został mgr Maciej Trzciński, nauczyciel matematyki w XV LO.

Uczeń naszego Liceum – Jan Jelonek – zdobył zaszczytny tytuł "laureata" w Samorządowym Konkursie Nastolatków "8 Wspaniałych". Krakowski finał XIX edycji konkursu odbył się na początku kwietnia w Urzędzie Miasta Krakowa. 5 grudnia na hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego odbył się finał "Euro na tablicy" – konkursu o funduszach europejskich zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. XV LO reprezentowało 4 uczniów – Grzegorz Bator, Adam Leszczyński, Jan Jelonek i Paweł Markowski. Jan Jelonek wywalczył II miejsce pokonując blisko 130 uczestników z 5 powiatów województwa małopolskiego. W Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży dziewczęta zdobyły wicemistrzostwo Krakowa w piłce koszykowej, a w drużynowym Turnieju Szachowym o Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty drużyna dziewcząt zajęła III miejsce w Krakowie. Szkoła kontynuowała międzynarodowy projekt COMENIUS 2011 – 2013: Tolerancja jako klucz do społecznej integracji młodych ludzi we współpracy z krajami takimi jak: Litwa, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Rumunia.

Daniel Wójtowicz zdobył tytuł finalisty Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego.

21 czerwca 2013 roku ruszyła I edycja ,,Biegu po Zdrowie" przy współpracy Fundacji Wygrajmy Siebie i Dzielnicy XII. Impreza ta stała się tradycją naszej Szkoły i w tym roku odbyła się już po raz szósty. Biorą w niej udział uczniowie Liceum, okoliczni mieszkańcy, chętni uczniowie pobliskich gimnazjów, nauczyciele i rodzice. Trasa biegu obejmuje Aleję Dygasińskiego w stronę parku, pętlę w Parku Jerzmanowskich i trasę powrotną do szkoły.

Rok szkolny 2011/2012

Szkoła kontynuowała sukcesy z poprzedniego roku. W XVIII edycji samorządowego konkursu nastolatków "8 WSPANIAŁYCH" wyróżnieni zostali Przemysław Baran i Anna Dziki. Indeks na Uniwersytet Papieski zdobyty w ramach warsztatów przeprowadzanych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II pt. "Dziedzictwo Kulturowe Europy" zdobyła Klaudia Chmielewska.

Szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu COMENIUS 2011 – 2013: Tolerancja jako klucz do społecznej integracji młodych ludzi. Stu uczniów z klas pierwszych i drugich oraz nauczyciele: Maria Suwaj ( koordynator strony polskiej), Elżbieta Lech, Magdalena Loska, Elżbieta Szewczyk, Anna Banaszkiewicz, Agnieszka Niemczewska, Małgorzata Bogusławska, Laura Werner, Kinga Górecka-Rokita, Magdalena Sobaś realizowali projekt na lekcjach języków obcych (projekt anglojęzyczny), literatury, sztuki, geografii, historii, WOS. W ramach projektu współpracowano ze szkołami z Litwy, Włoch, Portugalii, Bułgarii, Rumunii.

W tym roku na emeryturę odeszła prof. Anna Miś.

Rok szkolny 2010/2011

18 listopada 2010 r. otwarto boiska ORLIK przy budynku szkolnym – boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne i zaplecze sanitarno- szatniowe.

W II edycji konkursu dla małopolskich szkół ponadgimnazjalnych "Antypody znane-nieznane" wyróżnienie otrzymała Katarzyna Kaleta.

W tym roku dwie klasy 2a i 2d po raz pierwszy w naszej Szkole przystąpiły do projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej organizowanego przez kino "Pod Baranami". Uczniowie mieli możliwość zobaczenia 10 filmów, wysłuchać prelekcji na ich temat oraz wziąć udział w dyskusji po projekcji. Projekt ten chętnie podejmowany jest do dziś przez klasy humanistyczne.

W XVII edycji samorządowego konkursu nastolatków "8 WSPANIAŁYCH" wyróżnieni zostali Agata Daniło i Damian Nowak. Damian zdobył również w ramach warsztatów przeprowadzanych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II pt. "Dziedzictwo Kulturowe Europy" indeks na ten właśnie uniwersytet. W styczniu 2011 po raz pierwszy odbył się XV LO opłatek dla seniorów, zorganizowany dla starszych i samotnych osób z Prokocimia i okolic. W tym roku na emeryturę odeszła prof. Danuta Paleczny.

Rok szkolny 2009/2010

Rok ten obfitował w ciekawe wydarzenia sportowe. W XX Biegu Samorządowym ( Polska Biega-Samorząd Biega) organizowanym przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta, drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w kategorii kobiet w klasyfikacji drużynowej szkół średnich. Za ten sukces oraz za organizację i przeprowadzenie meczów w piłce siatkowej w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży oraz Memoriału im. W. Obuchowicza XV LO zostało wyróżnione przez Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego w czasie Krakowskiej Gali Sportu Młodzieżowego.

Część V – lata 2001-2009:
ROK SZKOLNY 2001/2009

Uczniowie klasy europejskiej naszej szkoły zorganizowali dla dzieci ze Szkoły Specjalnej w Wieliczce bal karnawałowy. Udekorowali salę balową, przeprowadzili szereg konkursów (plastyczne, recytatorskie, taneczne, piosenkarskie, zręcznościowe), obdarowali wszystkie dzieci prezentami. Od tego roku datuje się udział uczniów w ogólnopolskim konkursie ekologicznym "Ochrona środowiska na terenach górniczych", czego efektem były czołowe miejsca i liczne wyróżnienia. Dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Krakowa i Rady Rodziców w czasie wakacji przeprowadzono w szkole prace remontowe. Na korytarzu I piętra wymieniono zniszczony parkiet na antypoślizgowe płytki ceramiczne. Przebudowano hol na parterze, wygospodarowano miejsce na umieszczenie dyplomów, pucharów sportowych oraz wyników najlepszych uczniów. Wyremontowano także salę gimnastyczną.
Osiągnięcia uczniów i klas w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
– Wojewódzki Konkurs Chemiczny – 2 laureatów etapu centralnego
– Międzyszkolne Zawody Matematyczne – 4 finalistów etapu centralnego
– Olimpiada Historyczna – 2 uczestników etapu wojewódzkiego
– Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – 1 finalista etapu centralnego
– Konkurs Wiedzy Biblijnej – 6 uczestników etapu wojewódzkiego, 1 laureat etapu centralnego
– Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 1 laureat etapu centralnego
– Wojewódzki Konkurs Anatomiczny – 1 laureat etapu centralnego
– Konkurs Wiedzy o Małopolsce i regionie – 1 laureat etapu centralnego
– Sesja AGH i PAN "Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym" – 5 finalistów etapu centralnego, 2 laureatów etapu centralnego
– Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – 1 laureat etapu centralnego
– Olimpiada Historii Sztuki – 1 uczestnik etapu wojewódzkiego
Osiągnięcia sportowe uczniów:
– Mistrzostwo Małopolski w przełajowym biegu sztafetowym 10×1000 m dziewcząt
– Mistrzostwo Krakowa w przełajowym biegu sztafetowym 10×1000 m dziewcząt
– I miejsce w Przełajowych Mistrzostwach Krakowa dziewcząt do lat 19 – K. Walaszek
– I miejsce w Przełajowych Mistrzostwach Krakowa chłopców do lat 17 – M. Sułowski
– I miejsce dziewcząt, III miejsce chłopców w Małopolskiej lidze szkół średnich w lekkiej atletyce
– Awans młodych koszykarek do I ligi
– II miejsce siatkarzy do lat 17 w Mistrzostwach Krakowa
– II miejsce M. Cichoń w Przełajowych Mistrzostwach Krakowa do lat 17
– II miejsce zespołu dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Małopolski w "Pucharze Humberta"
– II miejsce chłopców w drużynowych Mistrzostwach Krakowa w tenisie stołowym

ROK SZKOLNY 2002/2003

Młodzież w tym roku rozpoczęła naukę w dziesięciu klasach pierwszych, zajęcia dodatkowe oraz realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone były w większości w oparciu o programy autorskie. Uczniowie klas z poszerzonym językiem niemieckim uczestniczyli w wymianie międzynarodowej. Odbyły się warsztaty artystyczne w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem artystycznym był "Dzień europejski w XV LO, czyli 15-tka w XV-tce", przygotowany przez nauczycielki języka francuskiego. Innym wydarzeniem o charakterze artystycznym był "Wieczór skandynawski", kolejny program przeznaczony dla uczniów i ich rodziców. Atrakcją programu były: rekonstrukcja łodzi Wikingów, pokaz walki na topory, interpretacja fragmentów "Hamleta". Osiągnięciem był wyjazd dziesięcioosobowej delegacji XV LO, rekrutującej się głównie z klasy europejskiej, do Warszawy na Obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Drużynie przewodził uczeń Bolesław Madej. Germaniści XV LO współpracowali z Instytutem Goethego i Konsulatem Austrii, zorganizowali wyjazd młodzieży polskiej do Dormagen, a także przystąpili, wraz z gimnazjum w Soest, do programu COMENIUS. Osiągnięcia sportowe uczniów:
– I miejsce w Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt w Mistrzostwach Krakowa
– II miejsce w Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych chłopców w Mistrzostwach Krakowa
– II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych 10×1000 m dziewcząt w Mistrzostwach Krakowa
– I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych.

ROK SZKOLNY 2003/2004

Nauczyciele języka niemieckiego wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym projektu trójstronnego SOCRATES-COMENIUS, zorganizowali "Dzień kultury niemieckiej w XV LO". Najlepszym germanistą XV LO został Artur Wagner. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wymianie z Den Alternative Shole z Danii. Bolesław Madej reprezentował Polskę w obradach Sesji Międzynarodowej Europejskiego Parlamentu Młodych w Grecji. Dodać należy, iż uczestnicy obrad pracowali w różnych komisjach, posługując się jedynie językiem angielskim. Szkolna galeria uroczyście obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Dwójka uczniów – Magdalena Filek i Miłosz Okarmus – przeszli do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego Osiągnięcia sportowe uczniów:
– Mistrzostwo Krakowa w piłce siatkowej chłopców do lat 18 o puchar Obuchowicza
– II miejsce reprezentacji szkoły w XIII Samorządowych Biegach Przełajowych o puchar miasta Krakowa
– III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej
– II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej
– II miejsce w piłce siatkowej chłopców w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej
– V miejsce w małopolskiej lidze młodzieży w ramach korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej Dziewcząt
– VI miejsce w małopolskiej lidze młodzieży w ramach Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej Chłopców
W konkursie geograficznym UJ w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego ESPERE-ENC (projekt strony internetowej Encyklopedii klimatycznej) I miejsce zajęła Agnieszka Białek, wyróżnienie otrzymały Katarzyna Kasprzyk i Kinga Woźniak. W czytelni urządzono wystawę "Białe Kruki w naszej bibliotece", która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

ROK SZKOLNY 2004/2005

Od 2004 roku nasza szkoła brała udział w programie edukacyjnym Unii Europejskiej Socrates-Comenius. W trakcie realizacji projektu doszło do wymiany nauczycieli i młodzieży ze szkół z Anglii i Niemiec: dzielono się doświadczeniami, wspólnie pracowano nad projektami edukacyjnymi, np.: "Moja tożsamość narodowa", "Narodowe osiągnięcia". Odbyły się warsztaty artystyczne w Kazimierzu nad Wisła, połączone z Międzynarodowymi Warsztatami Pianistycznymi. Uczniowie wzięli udział w Krakowskich Dniach Frankofonii. Trzydziestoosobowa grupa uczniów pojechała do Dormagen, szkołę zaś odwiedziła delegacja nauczycieli z Anglii i Niemiec, w związku z udziałem szkoły w projekcie Socrates-Cimenius. W tym roku nasi uczniowie po raz kolejny pojechali do Soest. Miała miejsce rewizyta Duńczyków. Osiągnięcia uczniów:
– IV miejsce we współzawodnictwie szkół średnich w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży
– Artur Wagner zakwalifikował się do eliminacji okręgowych Olimpiady Języka Niemieckiego

ROK SZKOLNY 2005/2006

Uczniowie Dominik Fliśnik i Łukasz Pieńkowski reprezentowali Polskę w Niemczech w obradach Europejskiego Parlamentu Młodych. Zorganizowano sesje plakatowe: "Miasta Francji" oraz "Regiony Francji". Powstała pracownia języka angielskiego z zapleczem. Osiągnięcia sportowe uczniów:
– III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w Mistrzostwach Krakowa dziewcząt i chłopców
– II miejsce w Mistrzostwach Krakowa w I lidze międzyszkolnych zawodów w piłce siatkowej
– II miejsce dziewcząt w Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej
– VI miejsce dziewcząt w finale województwa małopolskiego

ROK SZKOLNY 2006/2007

Uroczyście zainaugurowano w XV LO Międzynarodowe Triennale Grafiki organizowane przez prof. Irenę Załuską. Szkoła otrzymała jedną grafikę w prezencie. Otwarcie uświetnił duet skrzypcowy orkiestry "Akademia Beethovenowska", uroczystości towarzyszyła prezentacja twórczości poetyckiej i plastycznej nauczycieli naszej szkoły. Z okazji 750. rocznicy lokacji Krakowa uczniowie zorganizowali sesję plakatową, licznie uczestniczyli w wielu wystawach i imprezach towarzyszących rocznicy lokacji, organizowanych przez Kraków. Na wcześniejszą emeryturę odeszli: dyrektor szkoły mgr Grażyna Szerszeń i jej zastępcy: mgr Jolanta Kozankiewicz i mgr Wiesław Wójcik. Odeszli też nauczyciele: prof. Romana Cynk, prof. Lucyna Wysocka, prof. Anna Grochowska-Piróg, prof. Krystyna Hotloś. Osiągnięcia sportowe uczniów:
– III miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych 10×1000 m w Mistrzostwach Krakowa
– II miejsce dziewcząt w lidze piłki siatkowej w Mistrzostwach Krakowa

ROK SZKOLNY 2007/2008

Nowym dyrektorem szkoły została mgr Beata Adamus, nauczyciel geografii w XV LO, jej zastępcami: mgr Andrzej Lipski, germanista i mgr Piotr Kita, matematyk. Zespół nauczycieli języka angielskiego zorganizował "Dzień amerykański w 15-tce", na który zaproszono trzyosobowe delegacje z każdej z klas i reprezentantów klas trzecich okolicznych gimnazjów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z pisarzem Andrzejem Pilipiukiem, zorganizowane w szkolnej czytelni. Zorganizowano obchody istnienia Galerii, wystąpił zespół muzyczny XV LO, zaprezentowano tańce ludowe, szkoła pozyskała kolejną grafikę. Na wcześniejszą emeryturę odeszli: wicedyrektor Andrzej Lipski i nauczyciele: prof. Ewa Frett, prof. Irena Załuska, prof. Bożena Poławska-Motyka. Zespół nauczycieli i absolwentów przygotowywał uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia szkoły. W związku z jubileuszem powstało Stowarzyszenie Absolwentów XV LO, założone przez p. Tadeusza Oratowskiego, p. Ewę Wanat i p. Ariadnę Gawriłow.

ROK SZKOLNY 2008/2009

W Roku Jubileuszowym dyrektorem Liceum jest mgr Beata Adamus. Pani Dyrektor działa niezwykle prężnie. Funkcję wicedyrektorów pełnią mgra Piotr Kita i mgr Jacek Kowalski. Podczas wakacji przeprowadzono remont budynku szkoły, m. in.: malowanie elewacji budynku, uzupełnienie brakujących tynków, wymiana stolarki drzwiowej, odgrzybianie ścian, malowanie korytarzy i klatek schodowych, naprawa schodów wejściowych. Pani Dyrektor pozyskała kolejnych sponsorów – firma Dyskret sfinansowała kamery na korytarzach szkolnych. Została też przeprowadzona reorganizacja w zakresie funkcjonowania szkoły, wprowadzono zmiany administracyjno-finansowe i pedagogiczno-dydaktyczne. Nowością jest wprowadzenie dziennika elektronicznego. Zorganizowano wyjazd integracyjny dla nauczycieli i pracowników szkoły do Pragi. W Roku Jubileuszowym w szkole zatrudnionych jest 65 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi, uczy się 669 uczniów w 22 oddziałach.

Część IV – lata 1997-2001:


ROK SZKOLNY 1997/1998

Grono Pedagogiczne liczyło 60 osób. W XV LO funkcjonowało 29 klas, w szkole dla dorosłych 3 klasy. Prężnie działał samorząd uczniowski pod przewodnictwem Katarzyny Frankiewicz. Samorząd uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Centrum Młodzieży przy ul. Krowoderskiej, w Szkolnym Festiwalu Artystycznym, Dniu Otwartym XV LO. Sekcja redakcyjna wydawała miesięcznik "Panta Rei" oraz opracowała wydanie specjalne dla kandydatów do XV LO. Sekcja sportowa organizowała turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców dla klas I-III. W szkole funkcjonowały klasy z autorskimi programami, w tym roku rozpoczął się także projekt "Europa – wspólne dziedzictwo i przyszłość" opracowany dla klasy humanistycznej. Spektakularny sukces zanotowało Koło Judaistyczne – odbyła się wymiana młodzieżowa z Izraelem. Szkoła osiągała sukcesy sportowe – zdobyła 5 pucharów: 2 złote – w lekkiej atletyce i tenisie stołowym dziewcząt, 3 srebrne – w lekkiej atletyce, biegach indywidualnych i siatkówce chłopców. Świetne wyniki osiągnęli uczniowie szkoły w naukach ścisłych. Michał Szancer zdobył II miejsce w międzyszkolnych zawodach matematycznych, w Kangurze matematycznym wzięło udział 69 uczniów. W konkursie chemicznym, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński wzięli też udział uczniowie naszej szkoły, najlepszy był Daniel Cieślikowski oraz Daria Cichoń – dwukrotna laureatka tegoż konkursu na szczeblu wojewódzkim. Wymieniony już Michał Szancer, ze względu na wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki, został kandydatem do stypendium fundowanego przez Radę Ministrów. Stypendystką Premiera była też Daria Cichoń. Odbył się obóz naukowy w Paryżu. Przeprowadzono intensywne prace przygotowawcze do jubileuszu 40-lecia szkoły. Od roku 1997 szkoła prowadzi regularne obozy naukowe w Londynie. W trakcie wizyty młodzież mieszka u angielskich rodzin, poznaje zwyczaje, historię i zapoznaje się z literaturą angielską, odwiedzając dom słynnego pisarza Williama Szekspira (Stratford). Atrakcją są także inne miejsca Wielkiej Brytanii, takie jak słynne miasteczka studenckie, Oxford czy Cambridge oraz Stonehenge czy Windsor.

ROK SZKOLNY 1998/1999

Nauczyciel bibliotekarz Teresa Król została Przewodniczącą Zespołu do spraw wprowadzenia do szkół przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" i odeszła do pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Odbyły się dwie wymiany młodzieżowe z Soest i Dormagen. W tym roku szkolnym utworzono 7 klas pierwszych. Do podjęcia nauki w XV LO zachęcały uczniów klasy autorskie:
1a – "Europa – wspólne dziedzictwo i przyszłość",
1b – matematyczno-fizyczna z autorskim programem nauczania informatyki,
1e – klasa biologiczno-chemiczna z edukacją ekologiczną.
We wrześniu, jako najlepsza szkoła województwa krakowskiego XV LO otrzymało medal za osiągnięcia sportowe, przyznany przez Główny Zarząd Związku Sportowego. Z okazji jubileuszu 40-lecia nauczyciele z najdłuższym stażem otrzymali nagrody dyrektora: prof. Joanna Doniec, prof. Maria Grzenia za 28 lat pracy, prof. Barbara Figura za 23 lata, prof. Teresa Koszewska-Hil za 22 lata. Nagrodę specjalną otrzymała prof. Ewa Cudzik. Z okazji jubileuszu nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa uhonorowani zostali: prof. Aleksandra Kwiatkowska i dyrektor Wiesław Wójcik. 6 listopada odbyły się uroczystości w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wzięli w nich udział dawni dyrektorzy szkoły, zasłużeni rodzice, działający w Komitecie Rodzicielskim i związani z budową szkoły, oraz wybitni absolwenci, m.in.: Ariadna Ciołkiewicz – laureatka 8 Wspaniałych Krakowa, Jacek Piędzik – znany sportowiec i Robert Turlej – pasjonat teatru. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Wręczono odznaczenia: "Złote serca" dla przyjaciół XV LO. Uroczystość zakończył spektakl teatralny "Żołnierz i bohater". W teatrze zorganizowano wystawę prac plastycznych naszej absolwentki. 7 listopada w kościele Matki Bożej Dobrej Rady odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księży – absolwentów XV LO, a potem miały miejsce spotkania absolwentów z byłymi wychowawcami. Obchody zakończyły się balem w jednej z sal AGH. Uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Na terenie XV LO odbyło się spotkanie z panią Miriam Akavią, pisarką izraelską polskiego pochodzenia, z urodzenia krakowianką. W domu kultury prz ul. Górników miało miejsce spotkanie z Kirą Gałczyńską – córką Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Klasy europejskie zorganizowały "Dzień europejski" w XV LO – przygotowano 15 planszy – pomocy dydaktycznych do gabinetu historii, miała miejsce wystawa publikacji o tematyce europejskiej i projekcje filmów.

ROK SZKOLNY 1999/2000

Życie kulturalne uczniów zdominował udział w imprezach organizowanych w ramach festiwalu "Kraków 2000". Młodzież uczestniczyła w warsztatach plastycznych "Spotkania IV" w Szwecji. Prof. Maria Grzenia i prof. Bogusława Mokrzycka obchodziły jubileusz 25-lecia pracy i zostały wytypowane do nagrody Prezydenta Miasta Krakowa. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali nagrody prof. Barbara Figura, Krystyna Hotloś, Zenobiusz Hil. Na emeryturę odeszła prof. Ewa Cudzik – nauczyciel bibliotekarz, po 25 latach pracy w naszej szkole. Jak zwykle prężnie działał samorząd uczniowski, pod przewodnictwem Katarzyny Frankiewicz, która w tym roku została wybrana przewodniczącą Krakowskiej Rady Samorządów. Samorząd szkolny mógł pochwalić się szeregiem działań, takich jak:
– udział w jury konkursu "Poseł na sejm młodzieżowy"
– przygotowanie debaty "Bezpieczeństwo młodzieży w Krakowie"
– przeprowadzenie akcji "Uśmiech dziecka", zakończonej przekazaniem pieniędzy na "Dom dziecka pod Kopcem"
– organizacja turnieju ping-ponga
– udział w forum "Rola współczesnej szkoły w nauczaniu i wychowaniu".
Aktywnie działała też 45 Podgórska Drużyna Harcerzy Starszych "Orion", której przewodził Tomasz Kusiak. Organizowała akcję "Świąteczny stół", uczestniczyła w XV Festiwalu Kultury Harcerskiej "Chwat" w Jaworznie, gdzie uzyskała wyróżnienie, zajęła I miejsce w hufcowym festiwalu piosenki, a podczas nadania J.E. Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu "Laski skautowej" pełniła funkcję drużyny sztabowej. W celu podniesienia poziomu nauczania, zastosowano ciekawe formy pracy z uczniami. Były to:
– wyjazd studyjny w Bieszczady
– projekt interdyscyplinarny "Moja Europa"
– pierwszy konkurs retoryczny
– wyjazd do parlamentu
– sesja popularno-naukowa "Swoi czy obcy?"
– udział młodzieży w "Rajdzie Ojcowskim"
– wyjazd do Instytutu Cząstek Elementarnych w Szwajcarii.
W tym roku Rada Pedagogiczna zdecydowała o wprowadzeniu autorskiego programu DELF w realizacji w klasie pierwszej od 1 września 2000 roku. Do ciekawych form działalności w tym roku należały:
– wystawa "Europa 2000 – 9 minut kultury europejskiej"
– projekty interdyscyplinarne "Państwa Europy" oraz "Instytucje demokratyczne w Europie"
– uczniowie klasy europejskiej wydali gazetkę "W drodze do Europy" oraz organizowali "Dzień Europejski" w XV LO
– odbył się obóz naukowy do krajów Beneluxu
– jedną z ciekawszych form działalności były zajęcia terenowe na wysypisku śmieci w Baryczy i w ZOO
– miała miejsce wymiana z Archigymnasium w Soest.

W szkole odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne Kraków 2000 pod nazwą "Mała ulica w bardzo starym mieście", a ich efektem była wystawa poplenerowa. Systematycznie powiększał się księgozbiór biblioteki, zakupiono szereg książek, broszur, kaset, prenumerowano 51 tytułów czasopism. Zakończono komputerowy spis inwentarza. W tym roku uruchomiono Szkolny Punkt Informacji Zawodowej przy współpracy z Młodzieżową Izbą Informacyjną. Pedagog Szkolny udzielił wsparcia 136 osobom (uczniom i ich rodzicom). Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przyznano stypendia i zasiłki. Egzaminy maturalne wypadły zadowalająco. Osiągnięcia uczniów:
– Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej – I miejsce Daria Cichoń
– Wyróżnienia Kuratora Oświaty w Krakowie za konkurs "Katyń Golgota Wschodu" dla uczennic Anny Dziecichowicz i Pauliny Strzeleckiej
– Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – finalista etapu centralnego Michał Stela
– Konkurs o Holandii, organizowany przez Młodzieżową Izbę Informacyjną – I miejsce zajął Dawid Cisak
– konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514" – w finale szkolnym zwyciężyła Anna Maria Nowak, w finale międzyszkolnym znalazł się Marcin Szkutnik
– konkurs na najlepszego biologa XV LO – w klasach I Katarzyna Synowiec, w klasach II Rozalia Korbut, w klasach III Sylwia Mazurek
– najlepszy germanista XV LO – Ewa Gierada
– najlepsza rusycystka – XV LO – Dorota Kukieła
– Rejonowe Mistrzostwa Polski zespołów medyczno-sanitarnych – IV miejsce
– konkurs wiedzy lotniczej "Balice 2000" – III miejsce
– wojewódzki konkurs fotografii – I miejsce Andrzej Otrębski
– olimpiada historii sztuki – udział w eliminacjach okręgowych Katarzyna Małecka.
Osiągnięcia sportowe:
– Mistrzostwa Krakowa w piłce siatkowej chłopców starszych – I miejsce
– Mistrzostwa Małopolski w piłce siatkowej chłopców – I miejsce
– Mistrzostwa Krakowa w piłce siatkowej dziewcząt starszych – I miejsce
– Mistrzostwa Małopolski w piłce siatkowej dziewcząt starszych – III miejsce
– Mistrzostwa Krakowa w lekkiej atletyce dziewcząt szkół średnich – I miejsce
– Mistrzostwa Krakowa w lekkiej atletyce indywidualne dziewcząt szkół średnich – I miejsce
– Mistrzostwa Krakowa w lekkiej atletyce indywidualne chłopców szkół średnich – I miejsce
– Mistrzostwa Krakowa w lekkiej atletyce chłopców szkół średnich – II miejsce.

ROK SZKOLNY 2000/2001

Reaktywowano działalność krakowskiego stowarzyszenia "Eurodialog", funkcjonującego w XV LO. Prof. Małgorzata Łuszczyk opracowała autorski programu "Edukacja ekologiczna", wdrażany w klasach o profilu europejskim. Uczniowie i nauczyciele szkoły pracowali charytatywnie na rzecz środowiska. Za pomoc niepełnosprawnym uczennica Malwina Jezierska otrzymała odznaczenie. Na adres szkoły wpłynęły podziękowania od Zarządu Kombatantów w Krakowie za udział w uroczystościach poświęconych uczczeniu pamięci żołnierzy różnych narodowości. Podziękowania otrzymały także klasy: 1e od Fundacji na Rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę, 2d od Fundacji na Rzecz Osób Chorych i Niepełnosprawnych, 3a od Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych w Wieliczce. W tej dziedzinie wyróżniła się klasa 3a, która przeprowadziła kilka akcji, były to: zbiórka pieniędzy dla zwierząt w azylu, zbiórka odzieży, książek, zabawek, słodyczy, zabawa karnawałowa dla dzieci ze Szkoły Specjalnej w Wieliczce. W tym roku szkolnym odbyły się egzaminy maturalne, tzw. łączone z Politechniką Krakowską, Akademią Rolniczą i Akademią Pedagogiczną – w ich wyniku 20 ucziów zostało przyjętych do PK, 17 do AR, 7 zostało studentami AGH. Dzięki Radzie Dzielnicy XII w szkole założono Internet.

Osiągnięcia uczniów:
– Daria Cichoń otrzymała indeks Wydziału Chemii UJ, a Michał Stela – laureat olimpiady o prawach człowieka otrzymał indeks UJ.

Po 36 latach pracy w naszej szkole odeszła na emeryturę prof. Aleksandra Kwiatkowska. Sukcesy sportowe uczniów związane były z powstaniem klasy z autorskim programem nauczania wychowania fizycznego. Po rocznej intensywnej pracy szereg uczniów mógł pochwalić się osiągnięciami. Katarzyna Walaszek zdobyła Indywidualne Mistrzostwo Krakowa w tenisie stołowym. Anna Kubaty zajęła II miejsce, a Bożena Kowal III miejsce w indywidualnych wojewódzkich Biegach Samorządowych. Absolwentka naszej szkoły – Magdalena Wepa – uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów w Politechnice Krakowskiej jedną z najwyższych ocen w skali punktowej i w dowód wyróżnienia została zaproszona do uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku. Rektor Politechniki Krakowskie wysłał do p. dyrektor Grażyny Szerszeń list gratulacyjny z tego powodu.

Osiągnięcia sportowe uczniów:
– I miejsce w lidze lekkoatletycznej dziewcząt w Mistrzostwach Krakowa
– I miejsce w drużynowych sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców o Mistrzostwo Krakowa
– Mistrzostwo dziewcząt w przełajowym biegu sztafetowym
– I miejsce dziewcząt, a III chłopców w Małopolskiej lidze szkół średnich w lekkiej atletyce
– II miejsce dziewcząt w lidze szkolnej szkół średnich w Mistrzostwach Krakowa
– reprezentantki klasy sportowej zdobyły Mistrzostwo Krakowa a także Mistrzostwo Małopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Część III – lata 1983-1997 (od 25-lecia do 40-lecia pracy Szkoły):


Rok szkolny 1983/84 przebiegał pod znakiem Jubileuszu 25-lecia XV Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła posiada wówczas 20 oddziałów o profilach: humanistycznym i pedagogicznym z językiem francuskim, matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym z językiem angielskim, oraz podstawowym z poszerzonym językiem niemieckim. 25 listopada 1983 roku XV LO święciło jubileusz ćwierćwiecza istnienia szkoły. W uroczystości wzięli udział dotychczasowi dyrektorzy Szkoły, absolwenci, uczniowie oraz rodzice. Odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez Krakowskie Zakłady Armatur, wg projektu mgr Bogusława Koperskiego. Ważnym elementem obchodów był pierwszy w dziejach szkoły Zjazd Absolwentów. Rok szkolny 1984/85 okazał się ważny ze względu na dobrze rozwijaną współpracę ze środowiskiem. Nawiązano liczne kontakty z instytucjami i organizacjami środowiskowymi (Dom Spokojnej Starości – pomoc, opieka, program artystyczny; Dom Małego Dziecka systematycznie odwiedzany przez uczniów klas o profilu pedagogicznym; klasy pedagogiczne hospitowały zajęcia dydaktyczne w Przedszkolu nr 163). Młodzież stale pomaga w pracy opiekuńczej Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego przy ul. Dygasińskiego. W niektórych placówkach dydaktyczno-wychowawczych, np. Aptece "Pod Orłem", Podgórskim Domu Kultury odbywały się lekcje historii, języka polskiego, wychowania plastycznego. Od roku 1995 grupa młodzieży XV LO – wolontariuszy – pracuje w "Przystani" zorganizowanej przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Licealiści sprzątają Aleję Dygasińskiego wraz ze schodami oraz Park im. Jerzmanowskich. Obecnie tę pracę połączono z akcją "Sprzątanie świata". Rok szkolny 1985/86 przebiegł pod hasłem "Kultura". XV LO wykazuje dużą aktywność w dziedzinie twórczości plastycznej i teatralnej. Utalentowana młodzież prezentuje swój dorobek na wystawach plastycznych, podczas Szkolnego Festiwalu Artystycznego oraz Festiwalu Szkół Ponadpodstawowych – od początku istnienia tego festiwalu szkoła zajmuje nagradzane i wyróżniane miejsca. Począwszy od r. szk. 1985/86 zespoły: muzyczny "Strefa Uczuć" i teatralny – "Schizo", powracały z festiwalu z nagrodami. Szczególnie miłą niespodzianką była nagroda publiczności -"Lajkonik" – dla grupy "Schizo". Wielu zdolnych uczniów otrzymywało nagrody indywidualne za kreacje aktorskie, reżyserię, teksty, poezję, muzykę i prace plastyczne. Działalność kulturalna wiąże się ściśle ze współpracą ze środowiskiem. W Domu Spokojnej Starości i Szpitalu Pediatrycznym w Prokocimiu młodzież prezentuje nagradzane programy artystyczne. Od kilku lat regularnie utrzymywany jest kontakt z Biblioteką Publiczną na Kozłówce (zaproszenia na spotkania z artystami). Szkołę często odwiedzają twórcy polskiej kultury. Byli u nas: Jerzy Kamas, Jerzy Bińczycki, Krzysztof Kolberger, August Kowalczyk, Roman Kłosowski, Alina Janowska, Ewa Wiśniewska, Anna Dymna, Julian Kawalec, Marcin Naglicki i inni. Szczególnie miłe były spotkania z młodymi poetami – naszymi absolwentami: Jackiem Wysowskim i Joanną Hobot. Imprezą o dużej randze było otwarcie międzynarodowej galerii prac dziecięcych i młodzieżowych. Rok szkolny 1986/87 to przede wszystkim Konkursy, olimpiady, eksperymenty… Tradycją naszej szkoły stały się corocznie organizowane konkursy niemal ze wszystkich przedmiotów. Wpływają one na pogłębienie zainteresowań i dają uczniom satysfakcję. W gronie laureatów olimpiad znaleźli się uczniowie: Piotr Pacholarz (centralna olimpiada z geografii), Marta Armata, Jadwiga Musialik, Ksawery ?urek, Magda Tybuła, Marta Gadzina (centralna olimpiada z języka łacińskiego), Wiktor Stec i Jarosław Bąk (zwycięzcy etapu okręgowego olimpiady historycznej). Sukcesy uczniów końca lat osiemdziesiątych i latach dziewięćdziesiątych: w 1989 r. nasza młodzież zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego. W 1988 r. laury zwycięzców przyznano naszym uczniom w wojewódzkich zawodach XIV Olimpiady Wiedzy Technicznej. W Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Austrii, w 1991 r., uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. Dużym sukcesem uczniów XV LO w roku szkolnym 1995/96 było zdobycie I miejsca w Międzyszkolnej Sesji Kół Matematycznych. Również w tym roku szkolnym uczeń Tomasz Józefko został laureatem Olimpiady o Prawach Człowieka, uzyskując prawo do podjęcia studiów bez egzaminu wstępnego. Rok szkolny 1987/88 – rok działalności humanitarnej. Naturalna spontaniczność naszej młodzieży ujawnia się w szeroko pojętej działalności humanitarnej. świadczy o tym zestawienie niektórych dokonań: apel w imieniu wszystkich uczniów szkół średnich Krakowa o pokój na świecie, dar pieniężny dla głodujących dzieci Etiopii, pomoc pieniężna dla Meksyku i Armenii, dotkniętych trzęsieniem ziemi, pomoc charytatywna dla dzieci Rumunii, zbiórka żywności dla dzieci z Bieszczad, zbiórka książek, pomocy naukowych i zabawek dla polskich dzieci na Litwie i Ukrainie, pomoc uczniom – ofiarom wypadku samochodowego na Słowacji, zbiórka pieniędzy dla Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w 1994 r. Szczególnym darem było zebranie ok. 180 mln zł w 1992 r. na zakup respiratora dla ucznia objętego indywidualnym nauczaniem – Andrzeja Warzechy. Rok szkolny 1988/89 – Rada Gospodarzy Szkoły zainicjowana przez Dyrektora XV LO – mgr Krystynę Rafę – Rada Gospodarzy Szkoły przetrwała próbę czasu. Zmianie uległa jedynie ordynacja wyborcza – opracowana przez młodzież w duchu przemian, jakie zaszły w Polsce po roku 1980 i 1989. W rytmie trzy- lub dwutygodniowym szkoła przechodzi w ręce poszczególnych klas, kiedy to młodzież wykonuje liczne, codzienne zadania: porządkowe, organizacyjne, naukowe, artystyczne czyli: ogłoszenia, kurendy, pomoc w przygotowaniu uroczystosci szkolnych, pomoc w bibliotece szkolnej, pomoc w czasie olimpiad, konkursów, konferencji, sesji, organizowanie życia kulturalnego szkoły itp. Najcenniejsze są własne inicjatywy klas, od których zależy charakter dyżurów. Wówczas to uczniowie mają istotny wpływ na życie szkoły, a w ten sposób nabywają umiejętności współżycia w grupie, uczą się odpowiedzialności za siebie i innych oraz demokracji. Rok szkolny 1989/90 – szkoła a przemiany w Polsce; współpraca międzynarodowa. Po 1989 r. wprowadzono nową ordynację wyborczą do Rady Gospodarzy Szkoły, a także powołano Radę Szkoły, składającą się w równych częściach z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Kolegialnie został opracowany Statut Szkoły i Regulamin Szkoły. Powołano Rzecznika Praw Ucznia. Przemiany w Europie ugruntowały zapoczątkowany wcześniej kontakt z młodzieżą niemiecką. Nawiązano stałą współpracę ze szkołami i placówkami młodzieżowymi w Kassel, Dormagen i Soest. Podjęto próbę nawiązania kontaktu z młodzieżą ukraińską. Grupa nauczycieli odwiedzając Izrael, zainicjowała kontakt z gimnazjum w Tel Awiwie. Rok szkolny 1990/91 – klasy autorskie. Przełom lat dziewięćdziesiątych, zaowocował w naszej szkole wprowadzeniem klas autorskich: klasa z programem autorskim z poszerzonym językiem niemieckim, propagującą wiedzę o kulturze niemieckiej (1989-1993), klasa z programem autorskim z wychowania fizycznego i zdrowotnego (1990-1994), klasa humanistyczna z programem autorskim poszerzającym wiedzę teatralną (1991-1995). Rok szkolny 1991/92 – Sport. Wychowanie zdrowotne i sprawnościowe uczniów naszego liceum, realizowane na zajęciach kultury fizycznej, Szkolnego Koła Sportowego, licznych turniejach sportowych oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych, przynosi bardzo dobre rezultaty. Świadczą o tym: zajęcie III miejsca w turnieju piłki siatkowej dziewcząt o mistrzostwo dzielnicy Podgórze (1988 r.), III miejsce w turnieju piłki siatkowej chłopców (1990), II miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie (piłka koszykowa dziewcząt, 1991 r.), III miejsce w lekkoatletyce chłopców – zawody o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 70-lecie PKOL, 1989 r. W wojewódzkiej lidze lekkoatletycznej nasze liceum zajmuje najlepsze miejsce. Młodzież sportowa naszej szkoły była przedstawicielem Polski na zawodach 22 państw świata, w czasie Mistrzostw świata Szkół średnich w Bańskiej Bystrzycy w 1995 r. Kontakty sportowe realizowane są również w czasie wizyt i rewizyt młodzieży XV LO i niemieckiej w Soest. Dobrym doświadczeniem dla młodzieży i nauczycieli W.F. było wprowadzenie klasy z autorskim programem sportowym w latach 1990-1994. Rok szkolny 1992/93 – wizytacja. W tym roku szkolnym XV LO było wizytowane przez władze oświatowe. Wyłonionym drogą konkursu, mianowanym przez kuratora nowym dyrektorem została mgr Grażyna Szerszeń – nauczyciel biologii w XV LO. Na stanowisku zastępcy pozostał mgr Wiesław Wójcik. Rok szkolny 1993/94 – obozy naukowe – ważny element edukacji. W latach 1989 – 1996 coraz popularniejszą formą wypoczynku i pracy młodzieży naszego liceum stały się wycieczki turystyczno-krajoznawcze i obozy naukowe. Miały one na celu przede wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu różnych przedmiotów, jak również pełniły funkcję rekreacyjną. W ciągu ostatnich lat zorganizowano ogółem ok. 150 wycieczek i obozów naukowych o charakterze językowym, humanistycznym, matematyczno-fizycznym, geograficzno-przyrodniczym lub sportowym. Najchętniej odwiedzanymi miejscami były rejony górskie, jak: Zakopane, Rytro, Krynica, Żegiestów, chociaż nie zabrakło również miast: Warszawa, Wrocław, Gdańsk. Wyjazdy takie są bardzo potrzebne w pracy dydaktyczno-wychowawczej – pozwalają poznać lepiej wychowanków, zintegrować grupy, nauczyć wzajemnego szacunku, a także uwrażliwić na piękno przyrody. Zorganizowano również wycieczki i obozy do krajów zachodniej i południowej Europy: obóz w Pinerollo, płn. Włochy (1991 r.), wycieczka do Paryża – zwiedzanie zamków nad Loarą (1991 r.), obóz w Katalonii, Hiszpania (1995 r.), wyjazd do Grecji w sierpniu 1996 r., wycieczka do Hiszpanii w październiku 1996 r. Młodzież naszej szkoły dwukrotnie uczestniczyła w pielgrzymkach do Ojca św. Jana Pawła II (1991 i 1992 r.), zapoznając się przy okazji z zabytkami kultury włoskiej i miejscami upamiętniającymi losy Polaków w tym kraju. Rok szkolny 1994/95 – "Moja Rodzina – Małe Serce Wielkiej Europy". Wielu uczniów naszej szkoły jest uzdolnionych plastycznie. świadczą o tym: uczestnictwo w konkursach plastycznych szkół ponadpodstawowych, które zaowocowało zajęciem I miejsca w konkursie w 1990 r., oraz wyróżnienia i nagrody przyznane na Festiwalach Artystycznych Szkół Ponadpodstawowych od 1989 r. po rok 1996, uczestnictwo w warsztatach plastycznych w Jaworkach – 1993 r. Największą chlubą naszej szkoły w dziedzinie plastyki był zorganizowany Międzynarodowy Konkurs, wystawa plastyczna i otwarta galeria w XV LO w 1994 roku. Wystawa zatytułowana "Moja Rodzina – Małe Serce Wielkiej Europy" nabrała cech wydarzenia kulturalnego Krakowa. Uroczystego jej otwarcia i wpisu do księgi pamiątkowej dokonał Prezydent Miasta Krakowa, Józef Lassota. Rok szkolny 1995/96 – biblioteka szkolna – osiągnięcia ostatnich 15 lat. Biblioteka jest warsztatem informacyjnym dla uczniów i nauczycieli oraz ważnym zapleczem dla nauk humanistycznych. 1. Od r. 1984 prowadzone są lekcje dotyczące korzystania z czytelni i szerokich możliwości uzyskania informacji naukowej traktowane jako uzupełnienie realizowanego programu z języka polskiego i nauk humanistycznych. Klasy IV odbywają szkolenia w dużych bibliotekach naukowych. 2. Od r. 1990 biblioteka zakupuje książki z funduszu bibliotecznego zadeklarowanego przez rodziców uczniów klas II i III oraz z dotacji Komitetu Rodzicielskiego. W ten sposób księgozbiór wzbogacono o pozycje z literatury pięknej (polskiej i obcej), albumy malarstwa i historii sztuki, słowniki języków obcych, podręczniki oraz pozycje z literatury popularnonaukowej. Systematycznie uzupełniane są lektury z języka polskiego. Nauczyciele-bibliotekarze systematycznie uczestniczą w seminariach dokształcających m.in. z literatury współczesnej, katalogowania, obsługi komputerów i edukacji muzealnej. 3. W lipcu i sierpniu 1996 r. przeprowadzono generalny remont biblioteki i czytelni. W roku szkolnym 1995/96 utworzono w naszej szkole Liceum dla Dorosłych (kl. I), powstał więc Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Rok szkolny 1996/97 – przygotowania do obchodów 40-lecia szkoły. W roku szkolnym 1996/97 rozpoczęliśmy przygotowania do jubileuszu 40-lecia naszego Liceum. Wstępem do tego były systematyczne, comiesięczne spotkania z absolwentami, organizowane od 1993 roku. Zespół nauczycieli powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia XV Liceum Ogólnokształcącego, którego zadaniem było uzupełnienie historii szkoły o kolejną, trzecią część.

Historia XV Liceum została zamieszczona na podstawie następujących materiałów: Część I informator wewnętrzny "Historia szkoły", Kraków 1973 opracowany przez: Eugenię Golonkę, Ewę Książkę, Jonannę Mirecką, Irene Pasławską, Krystynę Rafę, Barbarę Reutt. Część II informator wewnętrzny "Historia szkoły część II 1973-1985", Kraków 1985 opracowany przez: Teresę Koszewską, Dionizego Kołodziejczyka. Część III skrypt wewnętrzny "Od jubileuszu do jubileuszu czyli Ostatnie 15 lat działalności XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie" Kraków 1996 opracowany przez: Joannę Doniec, Jadwigę Kuniczuk, Ewę Cudzik.

Część II – lata 1973-1982:


Dalszy rozwój Szkoły. Oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych, urządzenie wielu pracowni i ich wyposażenie, dalsze wzbogacanie bazy dydaktycznej Szkoły. Wprowadzono do programu pracy konkursy przedmiotowe, które mają wyłowić najlepszych z danej dziedziny. Dobrze działają kółka zainteresowań. Rok szkolny 1975/76 otwiera eksperyment. Po raz pierwszy w Szkole utworzono klasę pedagogiczną, przede wszystkim z myślą o tych, którzy w przyszłości chcieliby kontynuować naukę na studiach pedagogicznych (m. in. współpraca z WSP). Popularnością cieszą się takie przedmioty jak psychologia czy pedagogika. Wydzielono z hallu I piętra przestrzeni na klasopracownię humanistyczną, którą wyposażono w podręczny księgozbiór, sprzęt audiowizualny i płytotekę. Druga połowa lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych to dalsze urządzanie wielu pracowni i wzbogacanie bazy dydaktycznej Szkoły. Między innymi przebudowano i utworzono dwie pracownie fizyczne wraz z zapleczem. Urządzono również salę tradycji szkoły (dyplomy, puchary, proporczyki, fotokroniki). Wyposażono pracownię matematyczną w nowoczesne urządzenia sterownicze, a bibliotekę zmodernizowano. Powstała profesjonalna czytelnia z katalogami alfabetycznym i systematycznym. Biblioteka była organizatorem bardzo ciekawych wystaw m. in. wartości bibliotecznych, uczniowskich projektów okładek szkolnych. Na uwagę zasłużyły takie wystawy jak: 300-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, wystawa kopii arcydzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. W kwestii wychowania młodzieży szczególną uwagę zwraca się na pracę młodzieży na rzecz środowiska oraz ludzi potrzebujących pomocy, starszych (Dom Spokojnej Starości) i najmłodszych z domów dziecka. Osiągnięcia uczniów: W 1973 r. uczniowie M. Fuś, G. Wojkowska, K .Holik. S. Osler, A. Jordan zakwalifikowały się do wojewódzkiego konkursu "KEN i wybitni Polacy". W 1976 r. A. Kernicki zakwalifikował się do centralnej XVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnym. Ala Jakubiec i Anna Borkowska – wyróżnienie w konkursie języka francuskiego. W wojewódzkim konkursie matematycznym dwóch uczniów szkoły: Tomasz Niemczyk i Krzysztof Jania zajmują II miejsce. W 1977 r. Wiesława Misterka i Piotr Bajorek otrzymują Złoty Róg na Festiwalu szkolnych teatrów poezji za sztukę J. Zawiejskiego "Lai znaczy jaśmin". W 1983 r. Marta Armata i Jadwiga Michalik uczestniczą w Centralnej Olimpiadzie Języka Łacińskiego w Warszawie. W 1984 r. Piotr Pacholarz uczestniczy w Centralnej Olimpiadzie Geograficznej i po raz drugi Jadwiga Michalik znalazła się w gronie najlepszych uczestników Centralnej Olimpiady Języka Łacińskiego w Warszawie. W roku szkolnym 1982/83 dyrektor mgr Krystyna Rafa przechodzi na emeryturę, a Dyrektorem Liceum zostaje mianowany mgr Dionizy Kołodziejczyk.

Część I – lata 1958-1972:


Szkoła została powołana do życia dekretem organizacyjnym Ministerstwa Oświaty z dnia 21 VIII 1958 r. – w tym czasie – jako Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr XVI. Pierwszym Dyrektorem została mgr Irena Pasławska. Rok szkolny 1959/60 otwiera decyzja Ministerstwa Oświaty, która zatwierdza nazwę szkoły w brzmieniu: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. W tym czasie zwiększyła się ilość klas licealnych do pięciu, a w szkole podstawowej było ich czternaście. Powiększyła się również ilość pracowni do trzech i przystąpiono do organizowania pracowni biologicznej. W styczniu 1961 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego ustaliło nową nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr V im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to rok reformy szkolnej, kiedy to wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. W 1962 roku 27 uczniów otrzymało – pierwsze w historii Liceum – świadectwa dojrzałości. W październiku 1966 roku Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Podgórze w Krakowie podejmuje decyzję rozdzielenia szkół i tak powstaje: XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie i Szkoła Podstawowa nr 116. (W tym czasie jeszcze obydwie szkoły mieszczą się w tym samym budynku). W 1970 roku Dyrektor mgr Irena Pasławska przechodzi na emeryturę, a Dyrektorem Liceum zostaje mianowana mgr Krystyna Rafa, której głównym celem nauczania będzie: wychowanie przez pracę, aktywizowanie uczniów w procesie nauczania i unowocześnianie bazy dydaktycznej. W roku szkolnym 1971/72 Szkoła Podstawowa nr 116 przenosi się do osobnego gmachu, a Liceum urządza kolejne pracownie. Wtedy to wprowadzono – pielęgnowaną do dziś tradycję – "urząd" Gospodarza Szkoły. Gospodarz Szkoły – to klasa, która przez okres miesięcznego dyżuru odpowiada za wszystko, co dzieje się na terenie Szkoły; jest organizatorem lub współorganizatorem wszystkich przypadających w tym okresie imprez, spotkań, dba o sprawne funkcjonowanie działalności Szkoły i… reszta zależy już od inicjatywy samych gospodarzy. Do obowiązków Gospodarza Szkoły należało np. opracowywanie szkolnego organu prasowego "Perspektywy XV LO", czy przekazywanie na apelu symbolicznego klucza od Szkoły, każdej następnej klasie dyżurnej wraz ze sprawozdaniem z działalności klasy i jej miesięcznej gospodarskiej kadencji. Dnia 25 września 1971 roku odbyła się doniosła uroczystość przekazania młodzieży sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Wówczas to odbyło się pierwsze w historii Szkoły ślubowanie na sztandar, a Decyzją Rady Narodowej Miasta Krakowa został on odznaczony Złotą Odznaką Miasta Krakowa za pracę społeczną dla szkoły i środowiska. W związku z obchodami Roku Nauki Polskiej nasze Liceum nawiązało kontakty z liceami ogólnokształcącymi Polski południowej, które noszą imię Marii Skłodowskiej-Curie. Przy ich współudziale odbyła się w naszym Liceum sesja popularnonaukowa, która miała na celu przybliżenie młodzieży sylwetki naszej Patronki. Sesja ta została połączona z odsłonięciem popiersia Marii Curie-Skłodowskiej i wystawą prac młodzieży. Rok szkolny 1972/73 okazuje się bardzo dynamiczny w historii rozwoju Liceum. W sumie istnieje już 20 oddziałów, w których naukę pobiera 728 uczniów. W roku 1973 Liceum posiadało już 8 pracowni i 3 klasopracownie. Uczniowie również mieli duży wkład w ich urządzanie. Powstają też pozaszkolne kółka zainteresowań, wprowadzono zajęcia fakultatywne techniczne z zakresu kreślarstwa, stenografii i nauki pisania na maszynie itd.