Wyniki rekrutacji


Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone na drzwiach szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji.