Rada Rodziców XV LO

Rada Rodziców XV LO2023-2024

Przewodnicząca Rady Rodziców
Aleksandra Kalbarczyk-Biela

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Robert Gawęda

Skarbnik
Marta Hanusiak

Rewident
Paweł Lepiarz

nr konta: 21102028920000510200156489
mail: radarodzicow@xvlo.pl