PODZIĘKOWANIE ZA AKCJĘ KRWIODAWSTWA

Ponad 7 litrów krwi zebrano podczas akcji krwiodawstwa , która odbyła się 15 listopada w XVLO.

XV Liceum Ogólnokształcące składa serdeczne podziękowania wszystkim krwiodawcom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na nasz apel z prośbą o oddanie krwi. Trzeba podkreślić wytrwałość uczestników, którzy mimo chłodu cierpliwie czekali, aby oddać cząstkę siebie dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka

Akcję oddawania krwi zorganizowali uczniowie XVLO we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz parafią Matki Bożej Dobrej Rady. Akcja zakończyła się niesamowitym sukcesem. W ciągu 3 godzin krew oddało aż 17 osób, a chętnych na to było o wiele więcej. Pozwoliło to na zebranie 7650 ml krwi.

Krew oddawali uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy XVLO oraz zaproszone osoby. Niestety m. in. ze względu na niski poziom hemoglobiny nie wszyscy potencjalni krwiodawcy mogli tym razem oddać swoją krew. Podczas wydarzenia udało się zarejestrować 33 uczestników, a wiele osób po raz pierwszy oddawało krew. Do akcji zgłosiło się dużo osób. Niektórzy zdecydowali się pomóc innym udając się do najbliższego punktu krwiodawstwa. Warto przypomnieć, że krwi nie da się wyprodukować, tylko człowiek jest w stanie przekazać ten cenny dar. Wystarczy 450 ml, by uratować aż trzy osoby.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za życzliwość oraz za okazaną nam pomoc przy organizacji akcji, a przede wszystkim za aktywne uczestnictwo.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie XVLO