Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023-2024

 

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się nietypowo, bo czwartego września; w naszym liceum pod hasłem : „Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić”.

Podczas uroczystego spotkania na sali gimnastycznej XV LO zgromadzili się uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Pani dyrektor Maria Suwaj- Proszak powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie, wyrażając głęboką nadzieję na to, że długie wakacje sprawiły, że młodzież z radością powraca w szkolne mury. Pani dyrektor w części oficjalnej powitała 8 klas pierwszych oraz uczniów i uczennice, którzy w bieżącym roku szkolnym będą zdawać egzaminu maturalne, życząc im jak najlepszych wyników.

Głos zabrała również przewodnicząca samorządu uczniowskiego - Amelia Lelek - życząc kadrze pedagogicznej oraz kolegom
i koleżankom owocnego roku szkolnego pełnego sukcesów.

Wrzesień to również czas pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, które przypomniała klasa dyżurująca. Prowadzący galę wspominali atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej (1 września 1939) oraz 17 września, kiedy w Polsce rozpoczęła się okupacja sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków na wschód. Poza tym wrześniowa data to symboliczny początek trwałej utraty Kresów Wschodnich i pozbawienia Rzeczypospolitej suwerenności na kilkadziesiąt następnych lat.

Wszystkim, dla których szkoła to "drugi dom" - czyli uczniom, nauczycielom i pracownikom liceum życzymy udanego nowego roku szkolnego.


Justyna Kołton
Wychowawca klasy 2F