Erasmus plus 2022 - Projekt I

 

Przyszłość zaczyna się dziś. Odnawialne źródła energii w przyrodzie.

Bez wątpienia, kwestia odnawialnych źródeł energii jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów z jakimi musi zmierzyć się współczesny świat. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z krzewieniem idei bycia przyjaznym środowisku, XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie zakwalifikowało się do międzynarodowego programu wymiany dzieci i młodzieży oraz współpracy w ramach edukacji Erasmus+. W swych założeniach projekt nasz ma przede wszystkim na celu uświadomienie młodych ludzi jak istotną rolę dla ich przyszłości odgrywać będzie zastosowanie alternatywnych źródeł energii. Przewidywany czas trwania naszego międzynarodowego przedsięwzięcia ma mieścić się w przedziale od 01.03.2022 do 01.03. 2024, koordynatorem inicjatywy jest nauczyciel języka angielskiego Paulina Wojcieszek, w trakcie projektu planowane są międzynarodowe spotkania w krajach naszych partnerów (Turcja, Portugalia, Włochy, Rumunia) oraz w Polsce, w ramach to których będą organizowane różne zajęcia, wykłady, pokazy mające na celu szerzenie poczucia odpowiedzialności, wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, za nasze działania, bezpośrednio związane z otaczającym nas światem oraz jego zasobami naturalnymi.

Zapraszamy wszystkich uczniów XV LO do włączenia się w projekt.

 

 

Paulina Wojcieszek