Erasmus plus 2022 - Projekt II

 

Z NAUKĄ W PODRÓŻ. W PODRÓŻ PO NAUKĘ.

Rozwój nauk ścisłych w dzisiejszym świecie nie jest możliwy bez cyfrowej transformacji. Wraz z kształtowaniem się społeczeństwa informatycznego istotne jest, aby młode pokolenie ze społeczeństwa odbiorcy technologii stawało się społeczeństwem te technologie tworzącym. Niezbędne jest do tego rozwijanie umiejętności w zakresie programowania, które wymaga m.in. zdolności analitycznego myślenia i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Podobnie jak uczenia się języka obcego warto naukę programowania rozpocząć jak najwcześniej. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom nasze Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie przyłączyło się do projektu realizowanego w ramach międzynarodowego programu wymiany dzieci i młodzieży oraz współpracy w ramach edukacji Erasmus+.

Celem projektu, w którym uczestniczyć będą oprócz naszego Liceum szkoły w Czechach, Grecji i Turcji jest promocja zainteresowania naukami ścisłymi oraz technologiami informacyjnymi , w szczególności programowaniem. Czas jego trwania to 2 lata: od 3.01.2022- 1.03.2024 r. Koordynatorem projektu na terenie naszej szkoły jest nauczyciel języka angielskiego Anna Banaszkiewicz. W tym okresie będziemy się spotykać w krajach naszych partnerów, gdzie weźmiemy udział w zajęciach, warsztatach, pokazach. Będziemy rozwijać nasze umiejętności zakresie technologii informacyjnych, które pomogą uczniom w procesie uczenia, a nauczycielom w doskonaleniu metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Oczywiście nasze spotkania będą również okazją do poznawania innych krajów i kultur, porównywania stylów życia. Najważniejsze - zamierzamy ucząc się, po prostu dobrze się bawić.

Przyłącz się do nas i Ty, wyrusz z nami w podróż ku wiedzy, rozpocznij przygodę z nauką!

 

 

Anna Banaszkiewicz