Powstanie Warszawskie

PowstanieWarszawskie

Powstanie WarszawskieSerdecznie dziękuję uczniom klas pierwszych za kartki i listy do żyjących Powstańców Warszawskich.

 

 

Aleksandra Leja – Dymek, koordynator projektu w XV LO.