Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży RP

Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży RP

 

Rady Dzieci i Młodzieży RP


Dnia 18.11.2022 r. odbyły się Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży RP w Liceum Ogólnokształcącym
im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”. W wydarzeniu brały udział szkoły średnie z województwa małopolskiego oraz Małopolska Kurator Oświaty p. Barbara Nowak. Nasze XV LO reprezentowali pod opieką p. Moniki Mikuły uczniowie z klasy 2E: Kuziak Paweł, Molik Szymon
oraz Piszczek Jakub.

Spotkanie zaczęło się od panelu pod tytułem "Polska Szkoła XXI wieku", który prowadził Szymon
Nieznański - Członek Rady Dzieci i Młodzieży RP. Jego pytania dotyczyły twórczości i innowacyjności
w szkołach, możliwych zagrożeń w polskiej szkole, dodatkowych aktywności pozaszkolnych, które powinny być premiowane. Na wszystkie pytania odpowiadali: p. Barbara Nowak oraz członkowie Rady Dzieci
i Młodzieży oraz Przewodniczący Liceum w Piekarach.

Kolejną część spotkania - debatę z uczniami - prowadziła maturzystka Aleksandra Horoszko, Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży RP. Zaczęliśmy od wypełnienia anonimowej ankiety na temat telefonów
w szkołach i cyberbezpieczeństwa. Wyniki były bardzo zróżnicowane, część ankietowanych przyznała,
że telefony nie powinny być używane w szkole, jednak znaczna część zaznaczyła, że telefonu używa
nie tylko do podtrzymywania znajomości, ale również do nauki.

Został również poruszony bardzo ważny temat związany z różnicami między hejtem a konstruktywną
krytyką i jego wpływem na nasze zdrowie psychiczne, a także dyskutowano o tym, jak sobie z nim radzić.
Za materiał do analizy posłużyły obecne w każdej niemal szkole Spotted, które są prowadzone przez uczniów najczęściej w formie nieoficjalnej, a często można tam znaleźć wiele obraźliwych słów na temat uczniów i nauczycieli.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy również na tematy związane z edukacją, a w szczególności z systemem oceniania, skróceniem czasu lekcji oraz koniecznością udoskonalania podręczników. Pojawiło się dużo
szczerych głosów, opinii oraz inspirujących pomysłów.

Monika Mikuła