Zwiedzanie obozu w Płaszowie

 Zwiedzanie obozu w Płaszowie


We wtorek 8 listopada klasa 3d z wychowawczynią zwiedziła teren dawnego obozu w Płaszowie.
Dzisiaj to pustkowie jest miejscem spacerów, ale warto przypomnieć sobie także tragiczne losy ludzi,
którzy tu cierpieli. Kolejnym punktem wycieczki było kino w centrum handlowym Bonarka,
gdzie obejrzeliśmy psychologiczny thriller o przewrotnym tytule "Uśmiechnij się".Dwa miejsca - dwa bardzo różne klimaty, ale dzień z pewnością udany. Natomiast w czwartek 10 listopada uczniowie
i uczennice klasy 3d z opiekunkami, panią Dorotą Delektą i panią Magdą Loską, wzięli udział w lekcji
muzealnej w MOCAKu pod tytułem "Świadomy obywatel, świadoma obywatelka" na bazie poruszającej
wystawy "Polityka w sztuce". Uczniowie i uczennice w grupach pracowali nad zadaniami, które wymagały
przyjęcia różnych perspektyw, a celem była refleksja nad pojęciem współczesnego patriotyzmu.

Magdalena Loska