Święto Patronki XV LO

 

Święto Patronki Szkoły i pamięć o niepodległości


Duch Marii Skłodowskiej – Curie od lat mieszka w naszym liceum... Każdego roku w listopadzie
społeczność krakowskiej „Piętnastki” świętuje Dzień Patronki Szkoły i odnawia serdeczną więź z niezwykłą kobietą, uczoną i noblistą. Uroczyste obchody połączone są z narodowym Świętem Niepodległości.
Pani dyrektor Maria Suwaj – Proszak witając zgromadzonych na uroczystości, podkreśliła, iż „żyjemy
w pięknym i wolnym kraju, ale z uwagi na przeszłość jesteśmy zobowiązani, by wolność szanować
i pielęgnować”. Następnie zwróciła się do uczniów z Ukrainy - którzy nie mogą być w swej ojczyźnie,
chodzić do szkoły, spędzać czasu z rodziną, gdyż tam jest wojna - ze słowami otuchy: „zwycięstwo
jest blisko,
Ukraina odzyska niepodległość, zapanuje pokój”.

10 listopada jeszcze jedna okoliczność zgromadziła
na uroczystości - Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi członkami jej społeczności. Odbyło się to po raz pięćdziesiąty pierwszy w historii liceum i zgodnie z ceremoniałem, na który składa się: wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru przy dźwiękach Hymnu Polski, odczytanie tekstu przysięgi i ślubowanie złożone przez reprezentantów klas pierwszych, wreszcie - złożenie kwiatów pod popiersiem patronki szkoły. W tej części programu doświadczenia w prowadzeniu gali dla dużej
widowni zdobywali uczniowie klasy 3B - Aleksandra Gryzło i Patryk Pękalski.


Listopadowe obchody w szkole zawsze są okazją
do refleksji o niepodległości. Organizatorzy
i gospodarze uroczystości zaproponowali młodzieży dwa animowane filmy IPN-u. Przypomniały one
historię walk i dyplomatycznych zabiegów o wolność Polski po 123 latach zniewolenia. Losy narodu,
jego bohaterów oraz atmosferę powrotu naszej
ojczyzny na mapę Europy upamiętnił też chór
złożony z muzykalnej młodzieży w naszym liceum.
Uczniowie klas trzecich oraz klasy 2B, pod kierunkiem p. prof. Aleksandry Lei –Dymek oraz prof. Dominiki Golec, pięknie odśpiewali dwie pieśni legionowe: Pierwszą Brygadę i Piechotę. Na pianinie akompaniował
Antoni Łakomy z klasy 4A, zaś na skrzypcach grała Weronika Pytlik z klasy 2B. Prowadząca patriotyczną
część programu – Nikola Kopyto z klasy 2C
oraz występująca młodzież stworzyła odświętny nastrój. Pani Dyrektor, już po uroczystościach, pytana
o to, czy należy śpiewem upamiętniać odzyskanie
niepodległości, odrzekła: „Śpiewanie pieśni
patriotycznych stało się już tradycją XV LO,
symbolicznym nawiązaniem do historii naszego kraju opisanej w pieśniach i piosenkach sprzed lat. Nasze
wspólne śpiewanie wywołuje wiele radosnych przeżyć oraz poczucie jedności i wspólnoty. Piękne uczucie, gdy nauczyciele, uczniowie razem śpiewem
upamiętniają niepodległość”.
Po oficjalnej części obchodów zmieniała się scenografia, a na scenie XV LO pojawiła się Maria Skłodowska - Curie wraz z mężem – Piotrem Curie … ( charakteryzacja wg pomysłu Martyny Wójciak z klasy 2C i Arkadiusza Micka z klasy 3B, którzy poprowadzili II część programu). W jakim celu odwiedzili nasze liceum? By przeprowadzić konkurs wiedzy o życiu i dorobku naukowym słynnej noblistki. Zaproponowali nową formułę konkursu – licealną wersję Koła Fortuny, które naprawdę się kręciło na oczach całej widowni. Pierwszoklasiści w turnieju drużyn zmagali się w trzech rundach z pytaniami za konkretne pieniądze - 100, 200 i 500 złotych… Gdy ociągali się z odpowiedzią (a mieli na nią całe 30 sekund), zniecierpliwiona publiczność zaczynała chórem odliczać: osiem, siedem, sześć … i tak dalej aż do skutku. Atmosfera zrobiła się gorąca, tym bardziej, że klasy energicznie dopingowały swoje drużyny, każda chciała wygrać konkurs!

Do finału przeszły cztery drużyny (spośród ośmiu), które zgromadziły najwięcej funduszy i dodatkowe punkty za doping klasy - było go słychać w odległych zakątkach szkoły i bardzo się opłacił… W finale - niespodzianka. Rywalizujące drużyny (z klas: 1B, 1C, 1D, 1F) miały za zadanie uzupełnić cytaty – dziurawce o brakujące słowa z rożnych wypowiedzi noblistki. Konkurencja zaangażowała całą widownię, wszak cytaty – sentencje naszej patronki zdobiły szkołę od dnia jej urodzin (zresztą na słodko świętowanych 7 XI). Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca jury, p. prof. Beata Książek. I tak: w tym roku zwyciężyła klasa 1C, drugie miejsce zdobyła klasa 1F, zaś trzecie – klasa 1B. Zwycięzców narodzono brawami, poinformowano o nagrodach dla klas, członkom drużyn wręczono karty podarunkowe i słodycze.


Ogłoszono także wyniki konkursu na plakat czy wiersz dla klas drugich pod hasłem „Różne oblicza Marii”. Najbardziej kreatywni okazali się uczniowie klasy 2U, czyli ukraińskiej, drugie miejsce zajęła klasa 2A, zaś trzecie – 2E. Na końcu uroczystości prowadzący galę uczniowie pożegnali wszystkich uczestników, dziękując za wspólnie spędzony czas.

Do podziękowań, szczególnie dla organizatorów i gospodarzy imprezy – klasa 2C wraz z wychowawczynią p. prof. Kingą Łanuszką – Rębacz oraz klasa 3B wraz z wychowawcą p. prof. Maciejem Trzcińskim – dołączyła Pani Dyrektor. Zapytana potem o wrażenia i zaangażowanie młodzieży w obchody Dnia Patronki Szkoły, zauważyła: „Każdego roku młodzież bardzo angażuje się obchody. W tym roku organizatorzy zmienili formułę konkursu wiedzy o naszej patronce: Koło Fortuny, zagadki z cytatami wciągnęły całą widownię. Wspaniały doping klasowy wspierał reprezentantów klas i był słyszany w całej szkole. Dziś mieliśmy przykład jak można połączyć zabawę z nauką i mile spędzić czas”.

Izabela Pawełek