Pamięć XX wieku

Pamięć XX wieku

Pamięć XX wiekuW ramach projektu edukacyjnego "Pamięć XX wieku" uczennice klasy 2cG: Anna, Katarzyna, Julia, Martyna przygotowały gazetkę tematyczną, dotyczącą najważniejszych wydarzeń związanych z agresją
III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.

 

 

A. Leja – Dymek, A. Łata