700-tna rocznica koronacji Władysława Łokietka

700-tna rocznica koronacji Władysława Łokietka

700-tna rocznica koronacji Władysława Łokietka24 stycznia 2020 roku uczniowie klasy II A z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka udali się
na Wawel. Młodzież zwiedzała: Katedrę, Nekropolię, Wieże Zugmuntowską, Skarbiec, Zbrojownię oraz
wystawę czasową pt."Skarby epoki Piastów". Wawel to miejsce szczególne, to tu kształtowała się historia
i kultura polska

 

 

K. Pajor – wychowawca klasy II A, A. Leja – Dymek – nauczyciel historii.