Śmierć Mariana Luzara

Zmarł Marian Luzar

 Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci długoletniego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
w naszym liceum, wybitnego pedagoga Pana Mariana Luzara.

Wyrazy współczucia składamy wszystkim jego bliskim. Łączymy się w smutku i żalu.
Społeczność XV Liceum w Krakowie