Education USA Poland

Education USA Poland

Education USA Poland

Dzięki nawiązaniu kontaktu z EducationUSA Poland, przy współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz Ambasadą USA, zaprosiliśmy do szkoły Michaela Lo Piano – amerykańskiego stypendystę Programu Fulbrighta na spotkania z młodzieżą.

Co roku do Polski w ramach prestiżowego Programu Fulbrighta przyjeżdża kilkudziesięciu Amerykanów – studentów studiów magisterskich i doktoranckich, którzy realizują tutaj własne projekty badawcze, ale są również otwarci na poznawanie polskiej kultury oraz dzielenie się kulturą amerykańską.

Dla naszych uczniów to również szansa na przełamywanie barier międzyludzkich, promocja wzajemnego zrozumienia, odkrywanie innych kultur i krajów, nauka tolerancji i szacunku, ochrona dziedzictwa kulturowego. To również praktyczna i niestandardowa nauka języka angielskiego, a kontakt ze środowiskiem międzynarodowym to doskonały impuls i motywacja do dalszej nauki języków obcych.

17 października Michael spotkał się z pięcioma klasami, przedstawił prezentację nt. USA, opowiedział o życiu w Stanach, swoim domu, uczelni, studiach. Zachęcił młodzież do korzystania z licznych programów wyjazdów do Stanów, pokazał gdzie i jak szukać pomocy i możliwości aplikowania na tego typu projekty. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie rozmawiali i zadawali pytania udowadniając, że język angielski nie jest dla nich językiem obcym

 

 

Kolejne spotkanie planujemy już w listopadzie.