Mikołajkowa Giełda Edukacyjna

 

#
W dniu 6 grudnia 2022 r. nasza szkoła uczestniczyła w Mikołajkowej Giełdzie Edukacyjnej Szkół Ponadpodstawowych, która odbywała się na terenie Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie. XV LO reprezentowała grupa uczniów z klasy 3E
wraz z prof. Grzegorzem Jasiówką. Giełda była niepowtarzalną okazją do prezentacji ofert szkół ponadpodstawowych
oraz do bezpośredniego kontaktu uczniów z przedstawicielami tych placówek. Uczestnicy giełdy wymieniali się informacjami
i pytaniami podczas wspólnych rozmów - wspaniałe doświadczenie dla obu stron.

Elżbieta Gut-Kornik