Integracja społeczności polsko-ukraińskiej

Integracja społeczności Polski oraz Ukrainy

 

#
W dniach 19-22 grudnia 2022 w XV LO odbyły się wydarzenia zorganizowane w ramach integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Projekt miał na celu włączenie społeczne uczniów z Ukrainy oraz ich bliskich i został zorganizowany dzięki współpracy Miasta Krakowa i UNICEF-u oraz był finansowany ze środków tej organizacji. Całym przedsięwzięciem na terenie XV LO zajmowały się klasy dyżurujące 2B i 2F z wychowawcami oraz klasa 2U (uczniowie z Ukrainy) z wychowawcą
i nauczycielem wspomagającym.

W ramach projektu integracyjnego odbyły się następujące wydarzenia:
- 19 grudnia na terenie szkoły gościliśmy przedstawicieli oraz wolontariuszy Fundacji „Wygrajmy Siebie”,
- 20 grudnia odbyło się spotkanie z poezją polską i ukraińską oraz prezentacja twórczości znanych poetów oraz tekstów napisanych przez uczniów XV LO,
- 21 grudnia zorganizowano koleżeński mecz piłki siatkowej klas polskiej i ukraińskiej,
- na 22 grudnia przypadło bardzo uroczyste i wzruszające polsko-ukraińskie spotkanie świąteczne. Program artystyczny,   wspólne kolędowanie oraz degustacja tradycyjnych w obu krajach potraw świątecznych stanowiły główne punkty programu.   W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice uczniów, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.

Podczas wszystkich wymienionych wydarzeń panowała ciepła i podniosła atmosfera. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli
i rodziców oraz pomoc z ich strony sprawiły, iż wszystko to, czego doświadczyliśmy, pozostanie na długo w naszej pamięci.

Wydarzenia współorganizowała i udokumentowała Elżbieta Gut - Kornik

Zobacz zdjęcia z wydzarzenia w szkolnej galerii zdjęć >> Galeria >> >Elżbieta Gut-Kornik

 

 

 

Kontakt

XV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Al. Dygasińskiego 15
30-820 Kraków
tel/fax: 12 658 17 15
mail: lo15@mjo.krakow.pl

Zobacz również
  • Deklaracja dostępności
  • Kuratorium
Przydatne Linki
  • Kraków
  • BiP
  • BiP
Inne linki